Actueel overzicht scholingen

Het ketenzorgprogramma Dementie biedt jaarlijks een divers scala aan (na)scholing aan. De procesgroepen dementie stellen hiertoe op basis van geïnventariseerde scholingswensen een activiteitenplan samen.

 

Heeft u scholingswensen of vragen over het scholingsaanbod? Stuur dan een e-mail naar info@zeeuwsezorgschakels.nl.


 

Basisscholing dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit. Zo groeit ook de vraag naar zorgmedewerkers die hen met de juiste kennis en vaardigheden verzorgen en begeleiden. Deskundigheidsbevordering helpt zorgmedewerkers om goed om te gaan en beter in te spelen op de zorgvraag van iemand die dementie heeft. In 2017 wordt vanuit Zeeuwse Zorgschakels zowel in het voorjaar als in het najaar een basisscholing gegeven. De scholing is bedoeld voor (thuis)zorgmedewerkers niveau 3, 4 en 5.

 

Kosten

De scholing kost voor medewerkers waarvan de organisatie aangesloten is bij Zeeuwse Zorgschakels, € 95,- p.p. Voor externen zijn de kosten € 110,- p.p..

De prijzen zijn inclusief reader en certificaat. In de pauze wordt er gezorgd voor koffie en thee.

 


Actueel scholingsaanbod

 

Najaar - 5, 12 en 26 oktober 2017 → klik hier om aan te melden.

Docenten: Gwendoline Van den Eynde en Nienke Dingemanse

Locatie:  SVRZ ‘t Gasthuis, Noordpoortplein 2, 4331 RN  Middelburg

Tijdstip: 14.30 – 16.30u

 

Najaar - 2, 9 en 23 oktober 2017 → klik hier om aan te melden.

Docent: Christa Henstra en Margreet Hollestelle

Locatie:  Allévo, Hollandiaplein 1, 4461 GT Goes

Tijdstip: 14.30 – 16.30u

 

 


 

 Wilt u meer informatie? Bel dan gerust naar 0118 - 85 14 16 of klik hier voor de folder.