Specifieke zorg kind en hersenletsel

Zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland

Kinderen met ernstig hersenletsel worden door verwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen buiten Zeeland. In Zeeland is alleen poliklinische revalidatie mogelijk bij Revant Reigerbos in Goes en Revant De Wielingen in Terneuzen. Klinische revalidatie vindt plaats in centra buiten Zeeland.

Kinderen met licht en matig hersenletsel kunnen in Zeeland behandeld en begeleid worden. Regie over de zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland ligt in handen van Revant kinder- en jeugdrevalidatie. Voor revalidatie is een verwijzing van de huisarts nodig. Revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de thuisituatie is ondersteuning mogelijk vanuit Gors.

Ambulante ondersteuning op school wordt gegeven vanuit Qwestor, onderdeel van Stichting de Korre

Voor specifieke en complexe vragen is het mogelijk om via het hersenletselteam een kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Dit is mogelijk via de coördinator hersenletsel Cisca Zuurveld.

 

Nazorg voor kinderen met (traumatisch) hersenletsel

Als uw kind traumatisch schedel/hersenletsel heeft opgelopen ontvangt u vanuit ADRZ een folder. Hierin wordt u aangeraden om uw kind aan te melden bij de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen screenen uw kind tijdens de reguliere schoolcontroles op lange termijn gevolgen. Zij verwijzen zo nodig door voor diagnostiek en behandeling.

In deze folder leest u hoe dat in zijn werk gaat. Heeft uw kind traumatisch schedel/hersenletsel op gelopen dan kunt u uw kind voor de screening op lange termijn gevolgen aanmelden.

 

Meer informatie

Op de website van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vindt u meer informatie over de signalen van hersenletsel bij kinderen en jongeren en over hoe u hiermee om kunt gaan: http://www.hersenletsel.nl/hersenletsel.nl/jongeren

 

U kunt bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.