In de Expertgroep zitten de experts van nagenoeg alle Zeeuwse zorgaanbieders die actief zijn op het gebied van hersenletsel. Ook de vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging zijn hierbij betrokken. De experts zullen de belangrijkste uitkomsten ook binnen de eigen organisatie delen.

Heb je vragen over dit overleg? Neem dan contact op met de coördinator van het netwerk hersenletsel via 06-12220984.