De spelregels voor de SchakelTafel zijn als volgt. Bij deze SchakelTafel nodigen wij professionals uit. De professionals krijgen 5 minuten spreektijd om zich voor te stellen en te vertellen wat zij rondom ‘Eigen regie bij dementie’ doen en wat hun ervaringen zijn met dit thema. Daarna geeft de professional het stokje over aan de volgende professional (dit kan ook in de vorm van een kort filmpje).  Wanneer een vraag beantwoorden veel tijd kost, spreekt de coördinator af dat de professionals na de bijeenkomst elkaar kunnen ontmoeten/spreken.

Er kunnen tenminste 6 en maximaal 12 professionals kunnen aansluiten. Heeft u zin om mee te doen? Meldt u dan aan  bij de coördinator van het Netwerk Dementie via hweststrate@zeeuwsezorgschakels.nl.