Meestal zien de spelregels er als volgt uit:

  • Professionals en patiënten/naasten worden uitgenodigd.
  • De professionals krijgen 5 minuten spreektijd om zich voor te stellen en te vertellen wat zij rondom NAH doen en hun ervaringen met sport en beweging. Daarna geeft de professional het stokje over aan de volgende professional (dit kan ook in de vorm van een kort filmpje).
  • Patiënten en/of hun naasten kunnen vragen stellen en in gesprek gaan met de professionals en met elkaar. Bij voorkeur via de chat.
  • Wanneer een vraag beantwoorden veel tijd kost, spreekt de coördinator af dat de professional en patiënt/naaste na de bijeenkomst elkaar kunnen ontmoeten/spreken.
  • Er kunnen tenminste 8 en maximaal 12 professionals en patiënten/naasten aansluiten. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen we ook rekening houden met de verdeling in de regio’s.

Heb je vragen over dit overleg of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator van het netwerk hersenletsel via 06-12220984.