Hoop is heel belangrijk voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte. In tegenstelling tot wat sommige hulpverleners verwachten, buigen patiënten hun hoop meestal niet om naar meer realistische doelen. Veel hulpverleners vinden het lastig om om te gaan met deze hoop, als die (veel) sterker is dan op medische gronden verwacht kan worden. Hulpverleners denken dat de patiënt onvoldoende geïnformeerd is of zijn situatie ontkent. Is dat wel zo?

Na afloop van de bijeenkomst heb je kennis opgedaan en inzicht in eigen waarden en normen m.b.t. hoop en ongeneeslijke zieken. Je weet wat je lastig vindt en hoe je om kunt gaan met hoopvolle palliatieve patiënten.

Sprekers

Dr. Corine Nierop-van Baalen, verpleegkundig specialist en docent aan de Hogeschool Rotterdam, gepromoveerd op dit onderwerp, laat zien welke processen een rol spelen bij het koesteren van hoop. Willem Blokland, humanistisch raadsman, vertelt over de bijdrage van zorgverleners aan het perspectief op de hoop van palliatieve patiënten en over hoe vrees verlamt en hoop doet leven.

Programma

18:45 Inloop met koffie/thee
19:00 Welkom
19:05 presentatie Corine Nierop
19:45 Pauze
20:05 presentatie Willem Blokland
20:45 vragen uit de zaal / afronding
21:00 afsluiting

Locatie

De themabijeenkomst vindt plaats in de bioscoopzaal van Woonzorgcentrum Scheldehof. Het adres is Peperdijk 263 in Vlissingen.

Aanmelden en kosten

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via onderstaande link. Bij veel aanmeldingen komt er een wachtlijst.

Er is accreditatie aangevraagd voor verzorgenden en verpleegkundigen. Voor andere beroepsgroepen kunnen wij helaas geen accreditatie aanvragen.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, Fieke Donkers via 0118-851416 of 06-83568903.