Keuzewijzer Houvast dementie

Samen met SWVO en CZ heeft Zeeuwse Zorgschakels de Houvast, keuzewijzer dementie Oosterschelderegio, uitgebracht. De keuzewijzer is geschreven voor mensen die op zoek zijn naar informatie over dementie en hoe dan verder. Het geeft een overzicht van het aanbod aan ondersteuning en zorg in de Oosterschelderegio op het gebied van dementie. Het kan helpen bij het zoeken naar informatie, voorzieningen en andere mogelijkheden voor ondersteuning in de regio voor mensen met (beginnende) dementie in alle fasen en voor hun mantelzorgers.

Download hier de Keuzewijzer Houvast dementie voor uw regio:

Dementievriendelijke gemeente

Steeds meer gemeenten maken werk van dementievriendelijke omgeving en omgang. In Zeeland zijn bijna alle gemeenten bezig om hier op de een of andere wijze inhoud aan te geven. Daarbij kunnen zij gebruik maken van goede voorbeelden van andere gemeenten en instrumenten.

Op de website Dementiezorg voor Elkaar staan handvatten en tips voor Dementiebeleid voor gemeenten.

Websites

Familieleden zorgen vaak voor de financiën als de ouder het niet meer zelfstandig kan. Als dat door omstandigheden niet lukt of er is geen familie aanwezig zijn er ook andere mogelijkheden: Vrijwilligers van de thuisadministratie van Humanitas helpen mantelzorgers de financiële administratie op orde te brengen. Contactgegevens Walcheren T 06-57643906 E ta.walcheren@humanitas.nl | Contactgegevens Noord- en Zuid Beveland T 06-41931005 E ta.oosterschelde@humanitas.nl

Toolbox dementie

De afgelopen jaren heeft CZ zich ingezet om samen met een aantal dementienetwerken en lokale zorgpartijen het zorgpad dementie, die mantelzorgers en zorgprofessionals ervaren in de zorg voor mensen met dementie, te verbeteren. Het resultaat is een set aan activiteiten, lessen en tools die wellicht ook in uw regio kunnen helpen om een knelpunt op te lossen.

Volmacht, bewindvoering en curator

Volmacht
Ieder meerderjarig persoon kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld om iets te kopen of te verkopen, een formulier in te vullen of een betaling te verrichten. De persoon die de bevoegdheid geeft wordt volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht krijgt wordt gevolmachtigde genoemd. Een volmacht is bedoeld om de zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen. Mensen die bijvoorbeeld pas geleden de diagnose Alzheimer hebben gekregen, zouden de mogelijkheid van een volmacht kunnen gebruiken.

Bewindvoering
Als iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een (familie)bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onder bewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Er zijn kosten verbonden aan een benoemde bewindvoerder.

Curator
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

Wanneer u niet meer in staat bent om voor uzelf en uw vermogen te zorgen, kunt u onder curatele worden gesteld door de rechter. Dit gebeurt vaak op verzoek van een echtgenoot, partner of zorgverlener. Curatele houdt in dat u zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van uw curator. Een curator beslist over uw geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.