Waar kan ik terecht voor ondersteuning in en om ons huis?

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet de gemeente ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving  Denk aan ondersteuning in de huishouding, persoonlijke begeleiding en dagbesteding. Bij het WMO loket kunt u in uw gemeente terecht voor meer informatie. De gemeente consulent stelt de indicatie ( keukentafelgesprek).

Via de ZorgverzekeringsWet is het mogelijk via een thuiszorgorganisatie ondersteuning bij persoonlijke verzorging, medicatie toediening, wondverzorging aan te vragen. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie.

Heeft uw naaste meer zorg nodig dan thuis kan worden geboden is er een opname mogelijk in een verpleeghuis via de Wet LAngdurige Zorg ( WLZ). Consulent van het CIZ stelt de indicatie ( zie voor meer informatie ook CIZ.nl).

Top 3 vragen over dementie

  • Waar kan ik in Zeeland terecht?
  • Hoe houden we ons gewone leven zo lang als mogelijk vol?
    Het is belangrijk om zo lang mogelijk de dingen te blijven doen die u voor de diagnose werd geste ... Meer informatie
  • Hoe regel ik juiste zorg voor mijn naaste met dementie?
    In de zorg voor een naaste met dementie kan er een tijd komen dat u het niet meer zonder hulp red ... Meer informatie