Peildatum 1 augustus 2019

Oosterschelderegio 

Aantal wachtenden 3
Gemiddelde wachttijd in weken 3
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 0

Walcheren

Aantal wachtenden 37
Gemiddelde wachttijd in weken 8
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 21

Zeeuws-Vlaanderen

Aantal wachtenden 3
Gemiddelde wachttijd in weken 3
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 0