Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte. Kenmerkend is dat er sprake is van een onomkeerbare breuk in de levenslijn: je ervaart dat alles wat voorheen vanzelfsprekend was, dat nu niet meer is.

Beschadiging van de hersenen kan o.a. worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte (CVA), een hersentumor, zuurstoftekort of een infectie. Ziekten als Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook hersenletsel als gevolg hebben.

De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders.

De een ervaart lichamelijke beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld niet meer goed lopen of je kunt je arm of hand niet meer goed bewegen. Bij de ander zijn de gevolgen onzichtbaar. Dan gaat het om veranderingen en problemen in het denken en onthouden, emoties, gevoelens en gedrag. Je wordt bijvoorbeeld snel boos om niets. Of je hebt geen rem meer. Ook vermoeidheid kan een groot probleem zijn. En soms is het een combinatie van lichamelijke beperkingen en onzichtbare gevolgen.