Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Als bij een dierbare het einde nadert, is dat zwaar. Samen wil je het best mogelijke halen uit die laatste periode. Als dat te veel wordt, kunnen opgeleide vrijwilligers aandacht en ondersteuning geven.

Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zetten zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase, en hun naasten. De vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun werk. Zij hebben een intensieve introductietraining gevolgd en nemen deel aan cursussen en bijscholingen. De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen, maar sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en mantelzorger. Ter ondersteuning van de cliënt, en zodat de mantelzorger weer even op adem kan komen.

Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)verpleegkundige of de (huis)arts kan contact opnemen met een VPTZ-organisatie. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

In onze regio zijn de volgende VPTZ-organisaties actief:

  • Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen tel. 06-53 16 16 54. Lees verder op de website
  • Hospice Kaaskenshuis en Kaaskensthuis tel. 0111-45 35 11. Lees verder op de website
  • Manteling tel. 0118-55 35 30. Lees verder op de website
  • Hospice Het Clarahofje tel. 0113- 24 26 00 (en lees verder op de website) en ClaraThuis tel. 06 – 23 49 66 84 (en lees verder op de website)