Palliatieve zorg is de zorg (en ondersteuning) in de laatste fase van uw leven, wanneer duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is, of dat u zeer kwetsbaar bent geworden. Deze laatste fase kan, afhankelijk van het ziektebeeld, weken, maanden of jaren duren.

De zorg in de laatste drie maanden van het leven noemen we ook wel terminale zorg.

Palliatieve zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het heeft als doel om lijden te verlichten. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengende therapieën.

Er is in de palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten. Zorgverleners hebben ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen. Palliatieve zorg is daarom ook ‘totale zorg’, voor zowel lichaam als geest en ziel. Ook naasten en familie worden – indien u dat wenst – betrokken bij deze zorgverlening.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor de patiënt en zijn naasten, te realiseren. We hebben hierbij aandacht voor o.a.:

  • het behandelen van lichamelijke klachten
  • gevoelens van angst, verdriet en de verwerking van de ziekte
  • het bespreken van vragen rondom leven en dood
  • het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten
  • het bieden van hulp en ondersteuning rondom praktische zaken

Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag