Meer over casemanagers

Wat doet een casemanager?

De casemanager kan, indien nodig, hulp en zorg voor u organiseren, met als doel de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook kan de casemanager ondersteuning bieden aan de mantelzorger en andere betrokkenen. Doel hierbij is overbelasting te voorkomen. De casemanager is er ook om te helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De casemanager kan bijvoorbeeld het volgende voor u doen:

  • Aanspreekpunt zijn voor u en uw mantelzorger.
  • Tijdens een huisbezoek problemen inventariseren samen met de betrokken mantelzorger en de bevindingen vastleggen in een ondersteuningsplan.
  • De gewenste zorg organiseren en regisseren.
  • Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor zorg of huishoudelijke hulp.
  • Begeleiden, ondersteunen en voorlichting geven aan mantelzorger en andere betrokkenen.
  • Dit zijn slechts voorbeelden. De casemanager kijkt samen met u wat in uw specifieke situatie nodig is.

Kosten en aanmelding

Casemanagement dementie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u casemanagement dementie ontvangt binnen de zorgverzekeringswet is hierover geen eigen bijdrage verschuldigd. Wanneer u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg is er wel een eigen bijdrage van toepassing, het casemanagement dementie valt hier onder. Meer informatie over deze eigen bijdragen vindt u bij het CAK.

 

Als u een casemanager wilt inschakelen kunt u dit aangeven bij uw huisarts of specialist. U heeft echter geen verwijzing van een arts nodig. U kunt ook zelf contact opnemen met  Zeeuwse Zorgschakels.