Wachtlijstinformatie casemanagement

Peildatum 1 mei 2019

Oosterschelderegio 
Aantal wachtenden 25
Gemiddelde wachttijd in weken 6
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 9
Walcheren
Aantal wachtenden 52
Gemiddelde wachttijd in weken 6
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 21
Zeeuws-Vlaanderen
Aantal wachtenden 6
Gemiddelde wachttijd in weken 6
Aantal wachtenden langer dan 6 weken 2