Schakels

in

Schutse Zorg Tholen

De Schutse biedt plaats aan 85 bewoners. De doelstelling van de Schutse is het bieden van verzorging en verpleging, binnen en buiten de muren van het zorgcentrum. Dit alles vanuit een christelijke levensvisie.

 

Algemeen e-mailadres: info@schutsestannaland.nl

Adresgegevens:

F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM, Sint Annaland

Iriz thuiszorg

Uw naasten, uw  huis en spullen, uw woonomgeving en zelfstandigheid, het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er kan echter een moment komen dat u daar ondersteuning  bij nodig heeft. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden, maar het kan ook zijn dat verzorging/verpleging of begeleiding moet worden ingezet. Iriz thuiszorg levert hiertoe verschillende diensten.

 

Algemeen e-mailadres: info@iriz.org

Adresgegevens:

Van Dusseldorpstraat 26, 4461 LV, Goes

Curadomi

Heeft u vragen over thuiszorgmogelijkheden of bent u op zoek naar thuiszorg of begeleiding? De christelijke zorgverleners zijn er graag voor u met praktische hulp, advies en een luisterend oor. Om u zo te helpen bij zaken die u zelf niet (meer) kunt. Curadomi is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging.

 

Curadomi biedt verpleging en verzorging thuis, palliatieve zorg thuis, huishoudelijke hulp en 24-uurszorg thuis. Kijk op de website voor meer informatie.

 

Algemeen e-mailadres: info@curadomi.nl

Adresgegevens:

Laagewei 7, 4464 AK, Goes

PeriScaldes

Een activiteit van de Walcherse Huisartsen Coöperatie.

Huisartsenpraktijken en alle externe zorgverleners die betrokken zijn bij de Diagnose Behandel Combinatie worden begeleid door Ketenzorg Walcheren.

 

Algemeen e-mailadres: secretariaat@whco.nl

Adresgegevens:

A. Coortestraat 61, 4336 DM, Middelburg

Zorgzuster

Wanneer u zorg thuis nodig heeft staat Zorgzuster voor u klaar. Zorgzuster bemiddelt op een vernieuwende manier zelfstandige zorgverleners voor klanten die graag zo lang als mogelijk thuis willen blijven wonen.

Zorgzuster is de schakel tussen u als klant en de zorgverlener. Met oog voor uw wensen bieden wij persoonlijke dienstverlening met de hoogste kwaliteit in een voor u vertrouwde omgeving. Zorgzuster maakt de optimale match tussen persoonlijke wensen, zorgvraag en de zorgverlener die het beste bij u past.

 

Algemeen e-mailadres: info@zorgzuster-zeeland.nl

Adresgegevens:

Beenhouwerssingel 5, 4331 MD, Middelburg

Gespreksgroep mantelzorgers voor dementerenden

De gespreksgroep is een initiatief van Zorggroep Ter Weel en de Stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland: waarin diverse zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn.

 

Voor wie?

De gespreksgroep mantelzorgers is er voor u, die als echtgenoot, broer, zus of kind iemand verzorgt die geestelijk achteruitgaat als gevolg van dementie. Ook vrienden of kennissen kunnen deze zorg op zich hebben

genomen. In dat geval zijn zij eveneens welkom. De verzorging van een dementerende thuis roept dikwijls heel wat vragen en onzekerheden op. De gespreksgroep mantelzorgers is dan een manier om ondersteuning en

begeleiding te krijgen.

 

Het omgaan en verzorgen van de ander vraagt zoveel aandacht en energie dat je vaak niet aan jezelf toekomt. Toch wil je je verhaal ook eens kwijt aan iemand. Dat is mogelijk tijdens de gespreksgroep mantelzorgers. Praten met mensen, die in dezelfde situatie zitten, kan opluchten. Je luistert naar elkaar. Soms ga je daardoor anders tegen zaken aankijken. Het kan daardoor ook thuis iets gemakkelijker gaan. Het gaat in de groep in de eerste plaats om de hulp en steun die deelnemers aan elkaar geven. Zo merk je dat je er niet altijd alleen voor hoeft te staan.


In totaal worden er zeven bijeenkomsten gehouden die elk 1,5 uur duren. Elke bijeenkomst heeft een thema. De thema's, die te maken hebben met de situatie van de mantelzorger thuis, worden in overleg met de gespreksleiders en deelnemers vastgesteld. 

 

Via één van onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen kunt u informeren waar en wanneer de volgende gespreksgroep van start gaat. Aan de gespreksgroep zijn géén kosten verbonden!

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de gespreksgroep?

Neem dan contact op met:

 

Nelie Elenbaas

Casemanager Dementie bij Stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland

E-mail: nelenbaas@zeeuwsezorgschakels.nl / Telefoon: 06-53839729

 

Rob Vaillant

Maatschappelijk werker bij Zorggroep Ter Weel

E-mail: rob.vaillant@terweel.nl / Telefoon: 0113-654000

Adresgegevens:

Joannaplantsoen 1, , Goes

Zeeuwse Zorgmensen

Bureau voor particuliere thuiszorg.
U kunt rekenen op persoonlijke begeleiding, verzorging of verpleging die u nodig heeft.

 

E-mailadres: middelburg@zeeuwsezorgmensen.nl

Adresgegevens:

Fazantenhof 42, 4332 XT, Middelburg

Stichting Manteling

Heeft u behoefte aan gezelligheid, praktische hulp, een luisterend oor of een steuntje in de rug? Of gewoon, iemand die er voor u is? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Als mantelzorger hoeft u er niet alleen voor te staan. Manteling kan u op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld door de inzet van een zorgvrijwilliger, die de zorg een dagdeel per week overneemt zodat u weer even op kunt laden. 
Algemeen e-mailadres: info@mantelingwalcheren.nl

Adresgegevens:

Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL, Middelburg

Odensehuis Walcheren

Odensehuis Walcheren is een inloophuis en ontmoetingsruimte voor bewonders van Walcheren met dementie én voor hun familie en vrienden. Zij ontmoeten elkaar, bieden elkaar ondersteuning, doen samen activiteiten en wisselen adviezen uit.

 

E-mailadres: info@odensehuiswalcheren.nl

Adresgegevens:

Pablo Picassoplein 86, 4382 KB, Vlissingen

Woonzorgcentrum Tabadila

Woonzorgcentrum Tabadila is in 1997 ontstaan. Het is opgezet om de eerste generatie Molukse ouderen een plaats te bieden waar wonen en zorg ingevuld worden vanuit de Molukse cultuur. Hiernaast vervult het centrum een herkenbare plaats binnen de gemeenschap. Door medewerkers in te zetten die kennis hebben van de Molukse cultuur en taal wordt het mogelijk passende zorg en diensten te leveren aan deze doelgroep.

Algemeen e-mailadres: info@zorgstroom.nl

Adresgegevens:

Rijnstraat 20, 4335 KJ, Middelburg

Buurtzorg Nederland

Buurtzorg levert zorgverlening waarbij zij streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

 

Algemeen e-mailadres: info@buurtzorgnederland.com

Adresgegevens:

, ,

Geheugenpolikliniek ADRZ

 

De geheugenpoli probeert om goed inzicht te krijgen in uw probleem. Om vervolgens een zo goed 
mogelijke diagnose te stellen middels een gesprek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten en soms 
aanvullend onderzoek. Als de vermoedelijke oorzaak van uw klachten is gevonden, worden therapeutische mogelijkheden met u besproken. Die kunnen soms leiden tot volledig herstel. Wanneer dat niet 
te verwachten is, is de behandeling gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van de ziekteverschijnselen

Adresgegevens:

Koudekerkseweg 88, 4382 EE , Vlissingen