Schakels

in

De Kopgroep

Sinds 24 augustus 2011 is het mogelijk om elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Kopgroep in woon-zorgcomplex "de Poelhoek" (achter Ter Weel) te bezoeken. Er zijn ook plannen om een Kopgroep in de gemeente Schouwen-Duiveland te starten.

 

De deelnemers aan deze groep zijn beginnend dementerend en ervaren problemen bij zichzelf waardoor het moeilijker wordt om het gewone dagelijks leven vorm te geven. In een korte tijd zijn de deelnemers erg betrokken geraakt met elkaar. Dit komt omdat de problemen rondom de dementie voor allen zeer herkenbaar zijn. De deelnemers delen en bespreken de problemen. Ze ervaren steun aan elkaar. Er worden verschillende onderwerpen besproken. Zoals; hoe ziet de toekomst er voor mij uit? Tegen welke problemen en angsten loop ik aan? Wat kan ik nog wel en wat niet meer? Maar ook onderwerpen als euthanasie en het niet meer mogen auto rijden komen aan bod. De groep bepaalt in eerste instantie zelf het onderwerp van het gesprek. De deelnemers ontdekken samen mogelijkheden om met hun ziekte om te gaan. Ze wisselen ervaringen uit maar geven elkaar ook tips. Naast de gesprekstherapie is er ook een onderdeel waarin men beweegt. Dit bewegen kan in vorm van een spel, fitness of een lekkere wandeling. Het is te vergelijken met sportmensen die de spieren even losschudden voordat ze een prestatie gaan leveren. 

De combinatie van bewegen, praten en denken is in de Kopgroep goed op zijn plaats. Een fysiotherapeut begeleidt het onderdeel bewegen. Een casemanager en een maatschappelijk werker begeleiden de groepsgesprekken. De Kopgroep kent geen wachtlijst. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw casemanager of onderstaande contactpersonen.

De groep is bestemd voor iedereen die beginnend dementerend is.

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij:

Rob Vaillant

Maatschappelijk werker Zorggroep Ter Weel

Tel: 0113-654000        E-mail: rob.vaillant@terweel.nl

 

Christa Henstra

Casemanager dementie

Tel: 0118-851416        E-mail: chenstra@zeeuwsezorgschakels.nl

Adresgegevens:

Beukenstraat (Woon-zorgcomplex "De Poelhoek") 64-82, , Goes

Ergotherapie Zeeland

Een ergotherapeut brengt in eerste instantie de thuissituatie van mensen met lichte tot matige dementie en de mantelzorger in kaart. Samen proberen ze de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren door de mantelzorger te leren omgaan met de veranderde mogelijkheden van de persoon met dementie. De ergotherapeut die thuis op bezoek komt, gaat uit van de vragen en de beleving van de persoon met dementie én de mantelzorger(s). In enkele gesprekken neemt de ergotherapeut samen met u door hoe het dagelijks leven verloopt en wat daarin effectiever en aangenamer kan verlopen. Uit deze gesprekken stelt de ergotherapeut haalbare doelen. 

Een doorverwijzing van een specialist of huisarts is noodzakelijk.

 

Ergotherapie Zeeland bestaat uit 4 praktijken elk in een ander deel van Zeeland. Door samenwerking kan het aanbod verbreed worden om zo een goede kwaliteit ergotherapie te bieden.

Ergotherapie Walcheren, De Praktijk
Vlasmarkt 6-8
4331 PE Middelburg
depraktijk@ergotherapiezeeland.nl
Liesbeth Izeboud: 06 - 44 30 50 50
Liesbeth Roelse: 06 - 40 12 91 57

Ergotherapie Tholen
Oostsingel 29
4695 BN Sint Maartensdijk
tholen@ergotherapiezeeland
Elvira Eerland
Mobiel: 06 - 12 30 46 91
Tel: 0166 - 85 08 60

Ergotherapie Terneuzen
Meerkoet 10
4533 EE Terneuzen
terneuzen@ergotherapiezeeland.nl
Chantal UytdeHaag: 06 - 27 51 50 76

Ergotherapie De Bevelanden, Ergotrack
Pauwenhof 49
4461 SC Goes
ergotrack@ergotherapiezeeland.nl
ergogoes@gmail.com
Ton de Craene: 06 - 54 34 29 28

Adresgegevens:

, ,

Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Noord-Beveland

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

Algemeen e-mailadres: info@noord-beveland.nl

Adresgegevens:

Voorstraat 31, 4490 AA, Wissenkerke

Steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk Gemeente Reimerswaal

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

Algemeen e-mailadres: vrijwilligerspunt@reimerswaal.nl

Adresgegevens:

Oude Plein 1, 4416 AK, Kruiningen

Stichting Het Welzijnshuis

Het Welzijnshuis is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van welzijn en kinderopvang op Schouwen-Duiveland. Het centrale thema in ons werk is ‘actief burgerschap’. In beginsel is iedere burger zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn en deelname aan de maatschappij. De producten van het Welzijnshuis zijn erop gericht om de individuele burger en (vrijwilligers)organisaties te stimuleren om deze eigen verantwoordelijkheid invulling te geven.

Tot betrekking tot ouderen en dementerenden biedt het Welzijnshuis:
- Vrijwilligers vacaturebank: Allerlei vrijwilligersvacatures voor de (toekomstige) vrijwilliger worden overzichtelijk gepresenteerd.
- Mantelzorg: Het bieden van praktische ondersteuning, informatie en advies, themabijeenkomsten en gespreksgroepen voor de mantelzorgers.
- Ouderenadviseurs: Geschoolde vrijwilligers verstrekken informatie aan senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Algemeen e-mailadres: info@hetwelzijnshuis.nl

Adresgegevens:

Calandweg 51, 4301 LX, Zierikzee

Steunpunt mantelzorg Tholen

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

E-mailadres: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl

Adresgegevens:

Hof van Tholen 2, 4691 AB, Tholen

Stichting Klaverblad Zeeland

Stichting Klaverblad Zeeland komt op voor de belangen van mantelzorgers. Dit doen ze door zo dicht mogelijk bij de mensen in de buurt te zijn, met de mensen om wie het gaat. Het Klaverblad heeft een klankbordgroep van mantelzorgers. Deze groep bespreekt hoe ze de belangenbehartiging aan kunnen pakken en aan welke onderwerpen (wensen en behoeften) ze aandacht dienen te besteden. Wie vragen of klachten heeft, kan bij het Klaverblad terecht. 

 

Algemeen e-mailadres: algemeen@klaverbladzeeland.nl

Adresgegevens:

Van Hertumweg 17-19, 4462 EV, Goes

WMO loket Tholen

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: gemeente@tholen.nl

Adresgegevens:

Hof van Tholen 2, 4691 DZ, Tholen

Het Juridisch loket

Voor juridische informatie en advies kunt u gratis terecht bij het Juridisch Loket. Men kijkt samen met u naar de kern van de zaak. Heeft u een juridische vraag, dan helpen ze u op weg met informatie en een eerste advies. Bijvoorbeeld een brief schrijven: het Juridisch Loket heeft standaardbrieven klaarliggen of ze kunnen u in contact brengen met organisaties die (juridische) bijstand verlenen. Denk aan een advocatenkantoor, een bureau sociaal raadslieden. Als uw vraag niet juridisch is, dan verwijzen ze u door.

 

In ieder geval krijgt u altijd advies over uw rechten, zodat u weet waar u staat. Het kan gaan over familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, wilsbeschikking. Info en advies zijn gratis. U betaalt wel de telefoonkosten. Het Juridisch Loket heeft inloopspreekuren op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Indien verdergaande dienstverlening noodzakelijk is, krijgen cliënten een vervolgafspraak aangeboden of een verwijzing naar een advocatenkantoor. 

 

 

Adresgegevens:

Rotterdamse Kaai 69, 4331 GN, Middelburg

Stichting Mentorschap Zeeland

Iemand kan soms niet meer in staat zijn om zelf persoonlijke beslissingen te nemen. Als er dan ook geen familie is die ondersteuning kan bieden, dan heeft deze persoon recht op een mentor. Deze mentor neemt beslissingen voor deze persoon en willigt de wil in van de persoon in kwestie. 

 

E-mailadres: stmz@zeelandnet.nl

Adresgegevens:

Noordmonsterweg 1, 4332 SC, Middelburg

Stichting Prospor

Wanneer u niet langer in staat bent uw geld/goederen zelf te beheren door ziekte, ouderdom of persoonlijke omstandigheden, kunt u terecht bij een bewindvoerder. De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw geld/ en goederen op een eerlijke en onafhankelijke manier beheerd worden. Zij garanderen objectiviteit en onafhankelijkheid en voeren het bewind uit zonder winstoogmerk. Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) heeft de tarieven en taken voor bewindvoerders vastgesteld. Jaarlijks worden deze geïndexeerd.

 

Algemeen e-mailadres: info@prospor.nl

Adresgegevens:

Postbus 2303 , 4460 MH, Goes

Het Rode Kruis

In Nederland zijn maar liefst 35.000 vrijwilligers actief voor het Nederlandse Rode Kruis. Zij werken in hun eigen woonplaats voor 270 plaatselijke afdelingen in Nederland.

Onze vrijwilligers staan iedere dag klaar om hulp te verlenen. Dit doen zij met name voor mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of mensen die minder mobiel zijn. Denk hierbij aan dagjes uit, bezoek van een vrijwilliger bij u aan huis of u wordt onderdeel van een telefooncirkel waarbij u iedere dag even door iemand gebeld wordt.
Tevens organiseert het Rode Kruis specifieke vakanties voor mensen met een beperking. Deze vakanties worden op maat georganiseerd.
Bent u benieuwd wat we bij u in de buurt organiseren? Neem dan contact op met een Rode Kruis afdeling bij u in de buurt. 
E-mailadres: service@redcross.nl

Adresgegevens:

, ,