Schakels

in

Allegoeds Vakanties

Allegoeds Vakanties organiseert al ruim 40 jaar (aangepaste) vakanties voor ouderen in Nederland. Ons motto is ‘Nooit te oud voor vakantie!’. Allegoeds Vakanties organiseert door het hele jaar vakanties voor:

  • zelfredzame ouderen
  • ouderen met een lichte zorgvraag
  • mantelzorgers en hun verzorgde
  • beginnend dementerende ouderen en hun begeleider
  • lichamelijk gehandicapte ouderen

 

Algemeen e-mailadres: info@allegoedsvakanties.nl

Adresgegevens:

Molenweg 49a , 6741 KK , Lunteren

De Zonnebloem

De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en (nieuwe) mensen wil ontmoeten. En voor wie dat door ziekte, handicap of ouderdom niet vanzelfsprekend is.

Wilt u mensen leren kennen met wie het klikt? Samen iets ondernemen of huisbezoek ontvangen? Of kent u iemand die graag meer sociale contacten wil hebben? De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. Mensen met en zonder handicap, jong en oud. Met huisbezoeken, tal van activiteiten en aangepaste vakanties helpen we mensen met een beperking om een sociaal actief leven te leiden.

 

E-mailadres: dienstencentrum@zonnebloem.nl

Adresgegevens:

Zorgvlietstraat 491 , 4834 NH, Breda

De Wieken (Eilandzorg Schouwen-Duiveland)

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, wie wil dat niet? Soms heeft u echter wat extra hulp nodig of kunt u niet meer alleen wonen. In dat geval biedt Eilandzorg Schouwen-Duiveland een oplossing met een zeer uitgebreid pakket zorg- en dienstverlening op maat. 

Bij Eilandzorg behoudt u zelf de regie over de invulling van uw leven, onze medewerkers stemmen hun werkwijze hierop af. Uw eigen identiteit, participatie, autonomie, veiligheid en privacy staan bij ons centraal. Kortom; uw welzijn is onze zorg.

Als kleinschalige, regionale organisatie bent u bij ons verzekerd van persoonlijke zorg. Met wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid en mantelzorgparticipatie zorgen wij ervoor dat u zich ‘thuis’ voelt. Ons team van 130 deskundige medewerkers en 80 vrijwilligers staat graag voor u klaar. 

Eilandzorg biedt dit woon-, ondersteunings-, en begeleidingsaanbod aan in de nabije omgeving van Zierikzee. Op dit moment is in samenwerking met woningbouwcorporatie Zeeuwland een nieuw appartementengebouw in ontwikkeling, Mitt Hem. Vanaf mei 2014 biedt deze nieuwe locatie een thuis voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel en ouderen met een verstandelijke en/ of somatische aandoening. U kunt daar zelfstandig wonen met de zekerheid van 24-uurs zorg.

 

In een groot aantal van onze appartementen kunt u verblijven volgens het concept ‘kleinschalig wonen’. Alle bewoners hebben een eigen appartement, maar leven met een kleine groep van zeven bewoners toch samen. Bij kleinschalig wonen ligt de nadruk op gezellig samen zijn, huiselijkheid en structuur. Wij geven wonen met zorg weer een thuisgevoel.

Adresgegevens:

Hoge Molenstraat 13, 4301 KB, Zierikzee

Aan Z

"aan Z" is de welzijnsorganisatie van de gemeentes Terneuzen en Assenede. Het is een grensoverschrijdende organisatie die zowel in Nederland als in België actief is.

Ondersteuning in de vorm van

- Informatie en advies
- Begeleiding
- Bemiddeling
- Zinvolle tijdsbesteding
- Bevorderen van zelfstandig wonen
- Beleidsondersteuning en -advisering

 

Algemeen e-mailadres: info@aan-z.eu

Adresgegevens:

Markt 1, 4571 BG, Axel

Stichting Welzijn Hulst

Stichting Welzijn Hulst (SWH) is een brede welzijnsorganisatie die zich inzet voor het welzijn van alle inwoners in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Zij doet dit door o.a. dienstverlening, activiteiten te ontwikkelen en/of in stand te houden. Preventie is hét kernwoord van SWH, waarbij de organisatie zich bij voorrang richt op hen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

 

E-mailadres: swh@welzijnhulst.nl

Adresgegevens:

Lange Bellingstraat 2, 4561 ED, Hulst

Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen

De Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen ondersteunt groepen van mensen en individuen om zo goed mogelijk persoonlijk en maatschappelijk te functioneren plus zich te ontplooien. Dat gebeurd doordat er samen naar oplossingen en mogelijkheden wordt gezocht. Naast dit ondersteunende aanbod worden ook cursussen en workshops gegeven.

 

Algemeen e-mailadres: administratie@welzijnencultuur.nl

Adresgegevens:

Nieuwstraat 2, 4501 BD, Oostburg

Geheugenpolikliniek

De geheugenpolikliniek geeft mensen duidelijkheid over de oorzaak en de eventuele behandeling, van hun geheugenprobleem. Dit is mogelijk door een multidisciplinaire aanpak, waarbij zorgverleners met verschillende achtergronden, zoals neuroloog, klinische geriater, eventueel psycholoog en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de problematiek van ouderen nauw met elkaar samenwerken. Vroegtijdige herkenning van geheugenproblemen kan veel duidelijkheid geven. Er kan een traject in gang gezet worden, waarbij de patiënt geadviseerd wordt over de mogelijke behandelingen en voorzieningen.

 

Tevens is er aandacht voor de patiënt en zijn/haar omgeving voor een zo goed mogelijke omgang met de klachten. Patiënten worden verwezen door huisarts of specialist. Telefonisch wordt met patiënt en familie overlegd wanneer en op welke locaties de patiënt op de geheugenpoli komt. Vervolgens krijgt patiënt uitgebreide informatie omtrent de geheugenpoli per post thuisgestuurd.

Voor vragen of wijzigingen afspraken is de geheugenpoli te bereiken via de telefoon.
Deze poli wordt zowel in Antonius (Oostburg), De Honte (Terneuzen) en Liduina (Hulst) gehouden.

ZorgSaam Ziekenhuis Oostburg
Pastoor van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg

ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

ZorgSaam Ziekenhuis Hulst
Lyceumstraat 20
4561 HV Hulst

 

Algemeen e-mailadres:  communicatie@zzv.nl

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

RGC Ouderenpsychiatrie

Het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum Zeeuws-Vlaanderen, afgekort het Rgc Zeeuws-Vlaanderen, is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg waar mensen met psychiatrische en/of psychologische problemen terecht kunnen.

 

Algemeen e-mailadres: rgcz@zzv.nl

Adresgegevens:

Wielingenlaan 2, 4535 PA, Terneuzen

Dagkliniek geriatrie ZorgSaam Ziekenhuis

Op deze afdeling van het ziekenhuis kunnen ouderen met lichamelijk, geestelijk en/of sociaal problemen terecht. Een geriater (specialist voor ouderen) doet uitgebreid onderzoek op de polikliniek of de dagkliniek. Hierbij kan een beroep gedaan worden op een team van hulpverleners, zoals de verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Indien nodig worden mensen doorverwezen naar de geheugenpoli.

Het specialisme geriatrie bevindt zich op twee verschillende locaties.

Locatie de Honte
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
Afspraak maken via : 0115 - 68 86 00
Algemeen nummer  : 0115 - 68 86 67

Locatie Antonius
Pastoor van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg
Afspraak maken via : 0117 - 45 94 27
Algemeen nummer  : 0115 - 68 86 67

 

Algemeen e-mailadres: communicatie@zzv.nl

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws Vlaanderen

Krijgt u met problemen te maken, kunt u altijd een beroep doen op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Het AMW is volledig onafhankelijk en iedereen kan er terecht. U kan met allerlei problemen terecht bij het algemeen maatschappelijk werk, zoals bijvoorbeeld woonproblemen, gezondheid of het eigen functioneren.

Het AMW heeft drie verschillende locaties binnen Zeeuws Vlaanderen.

Tabakstraat 5
4561 HW Hulst
0114 - 38 35 60
Met spreekuren in Kloosterzande en Clinge

Nieuwstraat 2
4501 BD Oostburg
0117 - 45 70 50

Axelsestraat 200
4537 AX Terneuzen
0115 - 64 33 00
Met spreekuren in Axel en Sas van Gent

Algemeen e-mailadres: info@mwzvl.nl

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

WMO loket Hulst

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

Algemeen e-mailadres: info@gemeentehulst.nl

Adresgegevens:

Grote Markt 24, 4561 EB, Hulst

WMO loket Sluis

Bij het WMO loket (Klanten Contact Centrum) kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

Algemeen e-mailadres: info@gemeentesluis.nl

Adresgegevens:

Nieuwstraat 22, 4501 BD, Oostburg