Schakels

in

Gors

Gors biedt in Zeeland op diverse locaties en aan huis zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten en vrijetijdsbestedingen.

 

E-mailadres: clientenbureau@gors.nl

Adresgegevens:

Stationspark 24, 4462 DZ, Goes

Ouderenzorg en psychiatrie

Bij Emergis kunt u terecht voor ouderenzorg in verschillende vormen. Er is ambulante behandeling, psychiatrische zorg thuis, dagbehandeling, dagbesteding of opname in de kliniek.

Adresgegevens:

Oostmolenweg 101, 4481 PM, Kloetinge

Cedrah (Stichting zorgverlening)

Cedrah biedt wonen, zorg en welzijn aan mensen met een hulpvraag binnen de reformatorische identiteit en op grond van de Bijbelse principes.

De nieuwe stichting biedt zorg vanuit 7 locaties en huisvesting vanuit 4 locaties. Op alle locaties wordt samengewerkt met lokale partners. Vanuit de zorgcentra biedt Cedrah behalve verzorging en verpleging ook kleinschalige zorg aan cliënten met dementie, thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagverzorging op locatie en thuis. De stichting biedt intramurale zorg aan circa 440 cliënten. Daarnaast verhuurt de nieuwe stichting ongeveer 580 aanleun- en seniorenwoningen

Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: www.cedrah.nl

 

Binnen Zeeland bevinden zich drie locaties.

Zorgcentrum Eben-Haëzer 
Briandlaan 2 
4334 GP Middelburg 
0118 - 67 66 00 
ebenhaezer@cedrah.nl

Zorgcentrum Rehoboth 
Bergweg 1 
4461 LX Goes 
0113 - 22 45 00 
rehobothgoes@cedrah.nl

Kleinschalig Wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ  Nieuwerkerk
Algemeen nummer: 0111 - 46 01 20
Voor het aanmelden van cliënten: 0118-67 66 78
E-mail: hebron@cedrah.nl  

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Cleijenborch (Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland)

Onder de naam ‘Cleijenborch’ wordt er zorg geleverd in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Bovendien biedt Cleijenborch zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg, alarmering en Tafeltje Dekje op heel Noord-Beveland.

 

Het doel is het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op uw eigen leven, zodat u uw leven op de door u gewenste wijze kunt voortzetten. Cleijenborch streeft naar een klantgerichte benadering en behandeling: uw mogelijkheden, wensen en behoeften vormen hiervoor te allen tijde het uitgangspunt.

Cleijenborch staat voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin u als cliënt centraal staat. Dit betekent dat u maximale invloed heeft op uw eigen leven en de zorg en ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Er wordt vraaggericht gewerkt met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams.

Familie en mantelzorg worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. U en uw familie weten waar u op kunt rekenen op basis van heldere afspraken die met elkaar gemaakt worden. Cleijenborch gaat de relatie met u aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid. De werkzaamheden worden verricht op algemene grondslag en er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

 

Algemeen e-mailadres: info@cleijenborch.nl

Adresgegevens:

Dokter Maasstraat 4, 4486 BW, Colijnsplaat

Cederhof

Cederhof levert een groot aantal diensten, waaronder: ouderenzorg, tijdelijke opname en dagverzorging. Ook worden er cursussen gegeven, hebben ze een Grand Culinair Cafe en organiseren ze vele activiteiten.

Misschien kent u Cederhof nog wel als Stichting Ouderenzorg Kapelle. De stichting bestond uit drie dochterondernemingen. Er is besloten om van deze dochterondernemingen één organisatie te maken om zo de inwoners van Kapelle de beste zorg te kunnen bieden. Daarom heet de organisatie nu Cederhof. De organisatie bestaat uit drie diensten: wonen, welzijn en zorg. 

 

Cederhof Welzijn

Cederhof is er voor alle inwoners van de Gemeente Kapelle. Jong en oud, kunnen er terecht. Er worden praktische hulp en activiteiten geboden aan de inwoners van de gemeente Kapelle, mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Dit alles met behulp van zo’n 200 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners in de gemeente.

 

Cederhof Welzijn wil dicht bij mensen staan, verbindingen maken en waar nodig op een persoonlijke manier ondersteuning bieden. Cederhof welzijn heeft zelf diverse diensten, maar ook een coördinerende rol richting vrijwilligers- en professionele organisaties die actief zijn in de gemeente Kapelle. De medewerkers en vrijwilligers zullen samen met u zoeken naar uw oplossingen voor uw vraag of probleem. Deze vragen kunnen zeer verschillend zijn, net als de oplossingen die samen worden gevonden.  

 

Cederhof Zorg

Cederhof zorg is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum waar zowel verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg alsook thuiszorg wordt geboden.

 

Cederhof Wonen

Cederhof wonen verhuurt in de gemeente Kapelle 136 senioren zorgwoningen en 14 luxe serviceappartementen. Zo kunt u zelfstandig blijven wonen met de zorg die u nodig heeft.

 

Algemeen e-mailadres: info@cederhof.eu

Adresgegevens:

Cederlaan 9, 4421 BZ, Kapelle

SVRZ

Passende zorg in de buurt

SVRZ biedt zorg in Zeeland. Vanuit acht zorgcentra en talloze kleinschalige woningen in de wijk of het dorp. Aan mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. 2700 medewerkers zorgen voor kwalitatief, goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënten. Zij staan centraal.

 
SVRZ biedt zorg thuis, buitenshuis, een tijdelijk verblijf en woningen voor een vast verblijf. Er zijn verstigingen en zorginstellingen in de regio's Walcheren, de Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Voor het volledige zorgaanbod van SVRZ verwijzen wij u door naar de website www.svrz.nl

 

E-mailadres: servicecentrum@svrz.nl

Adresgegevens:

Koudekerkseweg 143, 4335 SM, Middelburg

Allévo

Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie die zorg en diensten levert op het gebied van thuiszorg, wijkverpleging, thuisbegeleiding, wonen met zorg, logeren, revalidatie en specialistische hulp zoals dieetadvisering. Daarnaast biedt Allévo met brasserieën, tafeltje-dek- je en seniorenmaaltijden een oplossing voor mensen die zelf (tijdelijk) geen maaltijden kunnen koken. Allévo staat naast inwoners en bezoekers op de Zeeuwse eilanden Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

 

Hollandiaplein 1
4460 AB Goes

088 110 2800
info@allevo.nl

 

 

Cornelia

Bij Cornelia Allévo in Zierikzee wonen en revalideren mensen die intensieve complexe zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke beperking, dementie of gedragsproblemen. Deze veelal kwetsbare mensen wonen in een prettige, veilige omgeving waar wij zelfzorg, zorgzaamheid en adequate behandeling en verzorging samenkomen. Overdag komen mensen naar Cornelia toe voor dagbehandeling.

 

Emil Sandströmweg 2
4301 NW Zierikzee

088 110 2800
info@allevo.nl 


Borrendamme

In elk van de 8 groepswoningen van Borrendamme voeren 6 bewoners een gezamenlijke huishouding met 24 uur intensieve zorg en begeleiding. Alle bewoners beschikken over een eigen zit-/slaapkamer met badkamer in de woning. Enkele dagen per week komen mensen die baat hebben bij structuur en begeleiding bij Borrendamme op bezoek voor dagbesteding.

 

Borrendamme 6
4301 VD Zierikzee

088 110 2800
info@allevo.nl

 

 

Duinen van Haamstede

In Duinen van Haamstede zijn twee woonvormen beschikbaar. Mensen met dementie wonen in een van de 6 groepswoningen en mensen met een lichamelijke beperking wonen zelfstandig in een van de 12 aangepaste 2-kamer appartementen. In beide gevallen krijgen de bewoners intensieve zorg en begeleiding.
Enkele dagen per week komen mensen bij de dagbesteding van Duinen van Haamstede op bezoek waar zij de dag op een plezierig, gestructureerd en onder begeleiding kunnen doorbrengen.

 

Kloosterweg 18
4328 GB  Burgh-Haamstede

088 110 2800
info@allevo.nl

 

 

Zorgcentrum In ’t Opper

In ’t Opper in Bruinisse beschikt over ruime zit-/slaapkamers met eigen badkamer in een modern gebouw. De bewoners brengen de dag zo veel mogelijk door met intensieve zorg en begeleiding in een van de gezamenlijke huiskamers. Enkele dagen per week komen mensen bij de dagbesteding van In ‘t Opper op bezoek waar zij de dag op een plezierige en gestructureerde manier kunnen doorbrengen.

 

Dr. De Kockstraat 13
4311 EK  Bruinisse

088 110 2800
info@allevo.nl

Adresgegevens:

Hollandia plein 1, 4460 AB, Goes

Zorggroep Ter Weel

Zorggroep Ter Weel verleent service op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op Zuid-Beveland zijn er zeven locaties te vinden.

Ter Weel Goes
Joannaplantsoen 1
4462 AV Goes
0113 - 65 40 0

Gasthuis
Kievitlaan 64
4461 RB Goes
0113 - 65 43 50

Randhof
's Heer Elsdorpweg 18
4461 WL Goes
0113 - 22 35 30

Maria-Oord
Eendracht 1
4417 CA Hansweert
0113 - 38 29 10

Ter Weel Krabbendijke
Willem Kosterlaan 1
4413 CP Krabbendijke
0113 - 50 32 40

Hof Crunighe
Langeviele 41
4416 CE Kruiningen
0900 - 22 44 880

Moerzicht
Moerplein 73
4401 HZ Yerseke
0113 - 22 47 00

 

Algemeen e-mailadres: info@terweel.nl

 

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Zorgstroom

Zorgstroom staat naast mensen die hulp nodig hebben. Zo levert Zorgstroom een groot aantal diensten. Van huishoudelijke zorg tot zorg in het hospice. Van maaltijden tot verpleeghuiszorg. Zorgstroom werkt op heel Walcheren en is dus ook letterlijk heel dichtbij. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!

 

Algemeen e-mailadres: info@zorgstroom.nl

Adresgegevens:

Breestraat 15, 4331 TS, Middelburg

WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen)

Bij WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen) kunt u met een gerust hart aankloppen voor professionele thuiszorg op Walcheren, een veilige en gastvrije woonomgeving, maar ook voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, tijdelijk verblijf, revalidatie en maaltijden bezorgd aan huis.

 

Met een team van ruim 1200 gedreven medewerkers en 700 enthousiaste vrijwilligers proberen wij u die zorg en diensten te leveren, die u prettig vindt.

 

Algemeen e-mailadres: info@wvozorg.nl

Adresgegevens:

Vredehoflaan 370, 4380 AJ, Vlissingen

Eilandzorg SchouwenDuiveland

Eilandzorg Schouwen-Duiveland is er in het bijzonder voor ouderen die zorg- en dienstverlening nodig hebben. Informatie, huisvesting en vernieuwende professionele, continue zorg- en dienstverlening worden aangesloten op de wensen van de klant. Dit alles vindt plaats in de meest wenselijke woonomgeving. De eigen identiteit, participatie, autonomie, veiligheid en privacy staan centraal.

 

Algemeen e-mailadres: info@eilandzorg.com

Adresgegevens:

Hoge Molenstraat 13, 4301 KB, Zierikzee

RST Zorgverleners

Met thuiszorg helpt RST de cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De specifieke wens van de cliënt staat centraal en wordt ingewilligd op een professionele, deskundige en vertrouwde wijze. Hiermee wil RST bijdragen aan de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënten, in welke levensfase zij ook verkeren.

 

RST Zorgverleners is primair voor cliënten die bewust kiezen voor een zorgverlener met een reformatorische identiteit. Onze medewerkers komen als gast bij de cliënt. Ze bieden cliëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

Algemeen e-mailadres: info@rstzorg.nl

Adresgegevens:

Graaf Adolfstraat 2, 4461 TD, Goes