Actueel overzicht scholingen

Het ketenzorgprogramma Dementie biedt jaarlijks een divers scala aan (na)scholing aan. De procesgroepen dementie stellen hiertoe op basis van geïnventariseerde scholingswensen een activiteitenplan samen.

 

Heeft u scholingswensen of vragen over het scholingsaanbod? Stuur dan een e-mail naar info@zeeuwsezorgschakels.nl.


 

Basisscholing dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit. Zo groeit ook de vraag naar zorgmedewerkers die hen met de juiste kennis en vaardigheden verzorgen en begeleiden. Deskundigheidsbevordering helpt zorgmedewerkers om goed om te gaan en beter in te spelen op de zorgvraag van iemand die dementie heeft. In 2018 wordt vanuit Zeeuwse Zorgschakels zowel in het voorjaar als in het najaar een basisscholing gegeven. De scholing is bedoeld voor (thuis)zorgmedewerkers niveau 3 en 4.

 

Kosten

De scholing kost voor medewerkers waarvan de organisatie aangesloten is bij Zeeuwse Zorgschakels, € 160,- p.p. Voor externen zijn de kosten € 175,- p.p.

De prijzen zijn inclusief reader en certificaat. In de pauze wordt er gezorgd voor koffie en thee.

 


 

Actueel scholingsaanbod

 

September 2019 zal er een nieuwe basisscholing dementie starten. Verdere informatie wordt ter zijne tijd bekend gemaakt. 

 

 Wilt u meer informatie? Bel dan gerust naar 0118 - 85 14 16 of klik hier voor de folder. 

 

 

 

 

Zelf aan de slag!

 

Zeeuwse Zorgschakels heeft in kaart gebracht wat er landelijk en regionaal als aanbod is op het gebied van e-learning dementie. De e-learning in het overzicht is gratis en geeft de juiste informatie over dementie. 

Er is onderscheid gemaakt of het aanbod voor professionals of mantelzorgers geschikt is.
Klik hier voor het overzicht of op de afbeelding hiernaast.