Actueel overzicht scholingen

Het ketenzorgprogramma Dementie biedt jaarlijks een divers scala aan (na)scholing aan. De procesgroepen dementie stellen hiertoe op basis van geïnventariseerde scholingswensen een activiteitenplan samen.

 

Heeft u scholingswensen of vragen over het scholingsaanbod? Stuur dan een e-mail naar info@zeeuwsezorgschakels.nl.


 

Basisscholing dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit. Zo groeit ook de vraag naar zorgmedewerkers die hen met de juiste kennis en vaardigheden verzorgen en begeleiden. Deskundigheidsbevordering helpt zorgmedewerkers om goed om te gaan en beter in te spelen op de zorgvraag van iemand die dementie heeft. In 2017 wordt vanuit Zeeuwse Zorgschakels zowel in het voorjaar als in het najaar een basisscholing gegeven. De scholing is bedoeld voor (thuis)zorgmedewerkers niveau 3, 4 en 5.

 

Kosten

De scholing kost voor medewerkers waarvan de organisatie aangesloten is bij Zeeuwse Zorgschakels, € 95,- p.p. Voor externen zijn de kosten € 110,- p.p..

De prijzen zijn inclusief reader en certificaat. In de pauze wordt er gezorgd voor koffie en thee.

 


Actueel scholingsaanbod

 

De basisscholing dementie is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen. 

 


 

 Wilt u meer informatie? Bel dan gerust naar 0118 - 85 14 16 of klik hier voor de folder.