Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een veel voorkomende ziekte. Nederland telt ongeveer 250.000 mensen met een  vorm van dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2050 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Dementie is vooral een ouderdomsziekte, toch zijn er ook mensen die voor hun 65ste een vorm van dementie ontwikkelen.

Over dementie

De term dementie is afkomstig uit het latijn en betekent letterlijk 'ontgeesting'. Dementie staat voor het verlies van geestelijke vermogens door aantasting van de hersenen. Veel hersengebieden hebben een specifieke functie. De verschijnselen van dementie hangen samen met de functie van het hersengebied dat beschadigd is. Beschadiging van een deel van de hersenen kan het functioneren van de gehele hersenen beïnvloeden, omdat deze als eennetwerk functioneren. Vergelijk het met een voetbalelftal waar één slechte speler ervoor kan zorgen dat het hele elftal minder goed speelt. Kenmerkend voor dementie is een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.

 

De stoornissen in het geheugen vallen het meest op. Maar bij dementie is er veel meer aan de hand dan alleen geheugenstoornissen. Ook allerlei dagelijkse vaardigheden zoals de taal en het besef van tijd leveren problemen op. Ook kunnen het karakter en gedrag veranderen. Sommige mensen met dementie worden bijvoorbeeld heel mild, terwijl ze vroeger bij het minste of geringste boos werden.

 

We spreken over dementie als deze problemen tegelijk voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven van een persoon hinderen. Het koffiezetapparaat gaat stuk omdat de persoon met dementie niet meer weet dat de koffie in een filter moet, in plaats van in het waterreservoir. Er komen aanmaningen omdat de administratie niet meer in orde is.

 

Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn bijvoorbeeld vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy Body dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Van een aantal veel voorkomende vormen vindt u hier een toelichting.

• De ziekte van Alzheimer
• Vasculaire dementie
• Lewy Body dementie
• Frontotemporale dementie

Meer informatie?

Voor meer informatie over dementie en de verschillende ziektebeelden verwijzen wij u graag door naar de website van Alzheimer Nederland