Alzheimer

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bij deze ziekte kunnen de hersencellen steeds minder goed contact maken met elkaar en met de zenuwen die informatie van en naar de hersenen doorgeven. Steeds meer hersencellen verschrompelen, waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Kenmerkend voor de ziekte zijn veranderingen inde structuur van de hersenen. De vernietiging van zenuwcellen bij de ziekte van Alzheimer begint in het stuk van de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de vorming van het geheugen. Het verklaart waarom geheugenproblemen het eerst optreden. Deze hersengebieden zijn verantwoordelijk voor het denken, praten en beslissen.

De zieke van Alzheimer ontstaat meestal 'spontaan'. Door louter toeval kunnen meerdere familieleden de ziekte van Alzheimer krijgen. Anders gezegd: het betekent niet meteen dat er een erfelijke oorzaak is. In het algemeen is de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer iets groter wanneer een van de ouders deze ziekte heeft gehad.
De ziekte van Alzheimer kan ook op jongere leeftijd ontstaan (jonger dan 65 jaar). Ook dan ontstaan er problemen met onthouden. Echter, andere verschijnselen zoals stoornissen in de taal, het handelen, overzichts- en planningsproblemen en gedragsveranderingen zijn meer aanwezig. Bij deze jongere groep is er een grotere kans dat de ziekte genetisch overdraagbaar is.

Er zijn middelen die de voortgang van de verschijnselen van de ziekte van Alzheimer kunnen verminderen. Deze medicijnen hebben geen genezende werking maar richten zich op het vertragen van de ziekteverschijnselen. De effecten zijn bescheiden.