Lewy Body dementie

Lewy Body dementie

Kenmerkend voor Lewy Body dementie zijn de sterke schommelingen in de achteruitgang van het verstandelijk functioneren en verschijnselen die lijken op de ziekte van Parkinson, parkinsonisme. Dit zijn trillingen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. In het begin vallen vooral de aandachtsproblemen op. Ook zijn er vaak problemen met het benoemen van allerlei zaken. Het geheugen en het uitvoeren van allerlei handelingen kunnen in de begin fase nog goed zijn. Al vroeg in het ziekteproces kunnen al hallucinaties optreden, mensen gaan dingen zien die er niet zijn. De dementie is daardoor niet altijd gemakkelijk te herkennen. Veel mensen met deze vorm van dementie maken regelmatig perioden van verwarring door. Ook andere verschijnselen zoals wanen en depressie komen voor.

 

Bij Lewy Body dementie ontstaan de verschijnselen van parkinsonisme, hallucinaties en dementie vaak binnen het jaar. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat er eerst stijfheid en traagheid in het bewegen. Dementie treedt vaak pas na vele jaren op. De medicijnen voor de ziekte van Parkinson, om de stijfheid en traagheid te behandelen, werken dan ook vaak niet zo goed bij dementie met Lewy Bodies. Wel is het zinvol medicijnen voor te schrijven die de dementie remmen (zie ziekte van Alzheimer). Het effect is vaak gunstig op de hallucinaties, de aandachtstoornissen en de verwardheidsperiodes.