Vasculaire dementie

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is een verzamelnaam voor dementie ontstaan als gevolg van een beschadiging van de bloedvaten in de hersenen. De verschijnselen zijn afhankelijk van de plekken in de hersenen die zijn beschadigd. Stemmingswisselingen, ernstige depressie, motorische stoornissen (bijvoorbeeld moeilijk lopen of veranderd stemgeluid) en epilepsie kunnen voorkomen. Soms is het vooral traagheid in combinatie met aandacht- en concentratieproblemen en de afwezigheid van emotie. Soms heeft de persoon vooral stoornissen in het spreken en taalbegrip en kan hij niets onthouden. Het inzicht in de eigen ziekte kan lang intact blijven, waardoor patient goed weet wat er aan de hand is. Dit kan leiden tot somberheid en depressie.

 

Door de problemen met de bloedstroom in de hersenen krijgen deze minder zuurstof, met als gevolg dat de hersencellen afsterven. Deze problemen ontstaan door het stugger worden van de vaatwanden door verkalking, een embolie of een trombose. Hersencellen sterven af en kunnen zichzelf niet vervangen. Er is dan ook geen behandeling mogelijk die de dementie ongedaan maakt. Artsen schrijven soms bloeddrukverlagende middelen voor om meer schade te voorkomen. Dit gebeurt meestal in combinatie met de behandeling van depressie of gedragsproblemen.