HOUVAST CVA

Sinds de zomer van 2018 is de HOUVAST CVA in boekvorm en als PDF verkrijgbaar. Dit informatieboekjes is geschreven voor mensen met een CVA maar zal zeker ook mensen met een andere vorm van NAH 'houvast' bieden. Behalve uitleg over CVA en de mogelijkheden in behandeling staat er ook informatie over de sociale kaart in Zeeland. Een boekje om goed te bewaren dus!

De boekjes worden in juli 2018 via de netwerkpartners van Zeeuwse Zorgschakels verspreid. 

Klik hier voor de digitale versie van dit boekje.

 

HOUVAST CVA

Mocht u correcties of aanvullingen hebben, geeft u die dan door via info@zeeuwsezorgschakels.nl

Minimaal eenmaal per jaar zal er een gecorrigeerde versie te downloaden zijn via deze website.