Breinkracht

Breinkracht

In Zeeland zijn de patiëntenverenigingen rondom Hersenletsel een samenwerkingsverband aangegaan met de naam Breinkracht. Breinkracht wil graag mensen met niet aangeboren hersenletsel, hun familie en eventuele begeleiders helpen met advies en informatie. (zie www.breinkracht.info

 

Breinkracht organiseert op diverse plaatsen in Zeeland nazorgactiviteiten. U bent van harte welkom op deze gratis bijeenkomsten waar u zich niet voor aan hoeft te melden. Zie de agenda van Breinkracht of download hier het jaaroverzicht Breinkracht 2018

 

Op de activiteiten krijgt u korting als u lid wordt van de patiëntenverenigingen die onder Breinkracht vallen.

 

 

 CVA vereniging Samen Verder, ZeelandAcRzNphHvhnrEbwUrfoY8Z8hZWQ3o8RQvfq9QuPpkWw9rq1TyGg1ebQ8krFbo2E56mhwtXtKKgyL5dpoJ0M9YheSVOG5n1AZuYe_IznaPwLQqIZYslA0mMHWtrz8zGwHUbpxD-QCmaa4TLeV

Deze Zeeuwse vereniging is er voor alle mensen met NAH in Zeeland. Daarom zal er in 2019 een naamsverandering plaatsvinden naar de naam Breinkracht Zeeland.

Als lid ontvangt u tijdschrift “Bruggenhoofd” en krijgt korting op activiteiten.

Kosten lidmaatschap: € 30, — voor het 1e lid per jaar, het 2e lid op het zelfde adres (partner) betaalt

€ 15,- per jaar. Klik hier om lid te worden.

Of neem contact op met Jan Dekker, De Walestraat 19, 4371 CE Koudekerke Telefoon: 0118-552478

  

 

Hersenletsel.nl iTy2xiNaXQ-paM5mlMts1hNjX78PxBv2MBZN1jFLBKG1FT3YQvqiErAsnURTVWni8oEtrdofYBOKQspAclqAHYNpSCEupJGz8Qa0oOnKOMHR8zeyyg6sc17bepuBdlEYBhrlMubYdHM-_3dC

De lokale afdeling van Hersenletsel in Zeeland is om praktische redenen opgegaan in de CVA vereniging Zeeland die vanaf 2019 onder de naam Breinkracht Zeeland voor alle mensen met een vorm van Hersenletsel verder zal gaan.

U kunt zich als lid inschrijven en ontvangt dan 4 x per jaar  het zeer informatieve Hersenletsel Magazine.

U krijgt gratis toegang tot het ledendeel van de website Hersenletsel.nl.

Het lidmaatschap inclusief stemrecht kost € 32,50 per jaar. Klik hier om lid te worden.

  

Hersenstichting 

De Hersenstichting organiseert diverse activiteiten over hersenen en hersenaandoeningen. Deze activiteiten zijn erop gericht inzicht te geven in de werking van de hersenen en wat er met de hersenen gebeurt als er iets misgaat. Op deze wijze wil de Hersenstichting begrip kweken voor patiënten met een hersenaandoening en bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

De regiovertegenwoordiger isverantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden voor de Hersenstichtingcollecte met daarnaast ook aandacht voor lokale en regionale sponsoracties. 

In Zeeland hebben we een betrokken regiovertegenwoordiger.

Gina Hindriks, 06-551 335 39, ghindriks@hersenstichting.nl