CVA-nazorg polikliniek

Eenmaal teruggekeerd in de thuissituatie hebben CVA-patienten en hun naasten vaak veel vragen. Dit kunnen vragen zijn over het lichamelijk functioneren en de eventuele problemen die daaruit volgen. Ook kunt u hierbij denken aan emotionele gevolgen en veranderingen in gedrag en karakter.

De neuroloog en de transmuraal CVA-verpleegkundige (iemand die gespecialiseerde zorg na ziekenhuisopname verleent) houden spreekuur voor alle patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis thuiskomen.

Tijdens het eerste gesprek (twee weken na thuiskomst) op de nazorgpoli, neemt de CVA-verpleegkundige met u een aantal vragen door. Aan de hand hiervan brengen ze uw gezondsheidssituatie in kaart. 

Na ongeveer 3 maanden volgt opnieuw een policontrole bij de CVA-verpleegkundige. 

Daarna worden uw gegevens overgedragen aan de huisarts. Deze is dan weer uw eerste aanspreekpunt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ook terecht bij de coördinatoren Hersenletsel van Zeeuwse Zorgschakels.