CVA Zorg uitgelegd

Hoe werkt deze keten nu in de praktijk?

Wanneer een patiënt wordt opgenomen in het Admiraal De Ruiter Ziekenhuis (ADRZ), verblijft deze op een afdeling die speciaal is ingericht voor CVA-patiënten, de Stroke Unit. Het verblijf op deze afdeling duurt maximaal 10 dagen (op een enkele uitzondering na). De Stroke Unit van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is als eerste in Nederland extern gecertificeerd voor de zorg aan patiënten met een beroerte. De gehele keten, van de spoedeisende hulp tot en met het ontslag voldoet aan de eisen van de Helsingborg Declaration.

Een veelzijdig team bestaande uit neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, neuropsycholoog, verpleging en de CVA-verpleegkundige bekijkt vervolgens welke plek in de keten na ontslag uit het ziekenhuis de juiste is. Dit kan zijn de thuissituatie met of zonder thuiszorg. Soms is revalidatie na de ziekenhuisopname nodig. Dit kan poliklinisch (zonder ziekenhuis opname) bij Revant De Lindenhof of in dagbehandeling in de een van de verpleeghuizen zoals de Cornelia (Zierikzee), Ter Weel (Goes), Ter Valcke (Goes), ‘t Gasthuis (Middelburg) of Ter Reede (Vlissingen).

Het kan ook nodig zijn dat een tijdelijke opname volgt op de speciale CVA-afdeling in de eerder genoemde verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum De Lindenhof te Goes. De overplaatsing vanuit het ziekenhuis naar één van deze ketenpartners gebeurt altijd in overleg met patiënt en familie.

De schakels in de keten
De schakels (organisaties, afdelingen en diensten) die samen de CVA-keten vormen, worden hieronder toegelicht.