Geriatrische revalidatie

Een patiënt kan na een beroerte voor revalidatie verwezen worden naar een geriatrische revalidatie-afdeling van een verpleeghuis. De transfer-verpleegkundigen uit het ziekenhuis zorgen ervoor dat deze overplaatsing geregeld wordt.

Op de geriatrische revalidatie-afdeling in het verpleeghuis wordt een specifiek op de patiënt afgestemd revalidatieprogramma samengesteld. Diverse therapeuten zijn hierbij betrokken. Uiteraard vindt daarbij afstemming plaats met het revalidatieprogramma dat in het ziekenhuis gestart is. Het doel van het revalidatieprogramma is te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk naar de eigen thuissituatie kan terugkeren. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt samen met de patiënt en zijn familie naar andere mogelijkheden gezocht.