Revalidatie centra

In het ziekenhuis kan besloten worden dat u voor revalidatie in aanmerking komt. U kunt dan worden verwezen naar Revant Lindenhof en Revalidatie Van Loo en Veerhoek bieden vormen van revalidatie aan. In Revant Lindenhof wordt zowel klinische als poliklinische revalidatie aangeboden; Bij van Loo en Veerhoek uitsluitend poliklinische revalidatie. 

De overplaatsing naar het revalidatiecentrum wordt geregeld door de revalidatiearts. Binnen Revant Lindenhof wordt door diverse therapeuten een gezamenlijk revalidatieprogramma samengesteld. Het programma wordt  zo goed mogelijk afgestemd op de behandeling die in het ziekenhuis gestart is.

Verwijzing naar poliklinische revalidatie wordt door de behandelend specialist in het ziekenhuis geregeld.