Stroke unit

De stroke unit in het ADRZ te Goes is een afdeling die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van CVA-patiënten. De stroke unit maakt deel uit van de afdeling neurologie. Door de snelle en toegespitste procedure op de stroke unit kunnen patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, sneller voor een aanvullende revalidatieperiode worden overgeplaatst naar de verpleeghuizen, De Lindenhof of naar huis met of zonder (thuis) zorg.

 

Voordat een patiënt het ziekenhuis kan verlaten, vinden op de stroke unit verschillende onderzoeken plaats om de oorzaak van het CVA vast te stellen en de juiste behandeling in te zetten. Doorgaans gaat het om (een deel van) de volgende onderzoeken:

  • lichamelijk onderzoek,
  • bloedonderzoek,
  • EEG (soort hersenscan),
  • CT-scan (doorsnedescan van het lichaam),
  • duplexscan (brengt aders in beeld en bepaalt de stroomsnelheid van het bloed)

Indien nodig ook:

  • cardiologisch onderzoek
  • MRI-scan (3d beeld van de binnenkant van het lichaam).

Neurologen en verpleegkundigen zorgen voor een intensieve bewaking van de patiënt. De neuroloog coördineert de medische zorg. Voor meer informatie over deze onderzoeken kunt u terecht bij de stroke-verpleegkundige op de afdeling.

 

Kenmerkend voor de stroke unit is dat al heel snel wordt begonnen met de revalidatie. Hierbij werken neuroloog, revalidatiearts, stroke-verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog en verpleegkundigen in teamverband samen.