WMO, WLZ, ZVW en eigen bijdrage

WMO

Per 1 januari 2015 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Deze wet bestaat uit twee belangrijke poten:

 Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De Zorgverzekeringswet gaat o.a. over de functies Persoonlijke Verzorging en Verpleging.

De Wet Langdurige zorg is voor mensen die heel veel zorg nodig hebben:

  • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde, of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen,
  • door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of
  • door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft.

Via de zorgwijzer vindt u stapsgewijs hoe u de juiste zorg kunt vinden en aanvragen.

Huishoudelijke ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Hebt u alleen huishoudelijke hulp nodig, dan dient u dit zelf te regelen. De aanvraagprocedure voor huishoudelijke hulp verschilt per gemeente. Ook verschilt per gemeente of u al dan niet een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

Bij het aanvragen van ondersteuning klopt uw aan bij het WMO loket in uw gemeente. U heeft recht op hulp bij een aanvraag. Dat heet een onafhankelijk cliëntondersteuner. Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ kunnen zij helpen om de zaken goed op een rijtje te zetten en de juiste hulp te regelen. Vraag hier naar als u een afspraak gaat maken bij uw gemeente 

 

Moeite met het vinden van het juiste loket? Leg uw vraag neer bij het juiste loket