Specifieke zorg kind en hersenletsel

Zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland

Kinderen met ernstig hersenletsel worden door verwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen buiten Zeeland. In Zeeland is alleen poliklinische revalidatie mogelijk bij Revant Reigerbos in Goes en Revant De Wielingen in Terneuzen. Klinische revalidatie vindt plaats in centra buiten Zeeland.

Kinderen met licht en matig hersenletsel kunnen in Zeeland behandeld en begeleid worden. Regie over de zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland ligt in handen van Revant kinder- en jeugdrevalidatie. Voor revalidatie is een verwijzing van de huisarts nodig. Revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de thuisituatie is ondersteuning mogelijk vanuit Gors.

Ambulante ondersteuning op school wordt gegeven vanuit Qwestor, onderdeel van Stichting de Korre

Voor specifieke en complexe vragen is het mogelijk om via het hersenletselteam een kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Dit is mogelijk via de coördinator hersenletsel Cisca Zuurveld.

 

Nazorg voor kinderen met (traumatisch) hersenletsel-screening lange termijn gevolgen op school

Als uw kind traumatisch schedel/hersenletsel heeft opgelopen ontvangt u vanuit ADRZ een folder. Hierin wordt u aangeraden om uw kind aan te melden bij de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen screenen uw kind tijdens de reguliere schoolcontroles op lange termijn gevolgen. Zij verwijzen zo nodig door voor diagnostiek en behandeling.

In deze folder leest u hoe dat in zijn werk gaat. Heeft uw kind traumatisch schedel/hersenletsel op gelopen dan kunt u uw kind voor de screening op lange termijn gevolgen aanmelden.

 

Kinderen met een hersentumor

Logo VOKK

Veel kinderen met een hersentumor krijgen problemen met tempo, aandacht en geheugen. Ook kunnen zij lichamelijke gevolgen van de ziekte en/of behandeling hebben. Daarom hebben zij vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig. Veel ouders lopen echter tijdens, en vooral ook na de behandeling, vast in een woud van hulpverlening. Daarom is door de VOKK met ouders, zorgverleners, SKION en Vilans een verwijsgids ontwikkeld.

 

Hoe werkt de Verwijsgids?

De verwijsgids heeft twee tabbladen: een voor de periode ‘tijdens de behandeling’ en een voor ‘na de behandeling’. Beide tabbladen hebben de volgende onderwerpen: medisch & revalidatie, onderwijs & leren, emoties & gedrag, gezin – ouders en gezin – brussen. Het tabblad ‘tijdens de behandeling’ heeft als extra onderwerp ‘palliatieve zorg’. In de linkerkolom vind je waar je terecht kunt en in de rechterkolom staat informatie die je kunt raadplegen.

Deze verwijsgids is doorlopend in ontwikkeling. Aanvullingen of suggesties? Mail ze naar bureau@vokk.nl.

 

Meer informatie

Op de website van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vindt u meer informatie over de signalen van hersenletsel bij kinderen en jongeren en hoe u hiermee om kunt gaan.

 

U kunt bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.  

 

Klik hier voor een handige signaleringskaart voor kinderen en jongeren met NAH.