Hersenletselteam

Hersenletsel team

Hersenletsel Zeeland beschikt over een gespecialiseerd Hersenletselteam dat bestaat NAH professionals uit diverse Zeeuwse organisaties: een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog, een maatschappelijk werkende en een coördinator van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise zie www.cce.nl).

Afhankelijk van de ingebrachte casuïstiek worden externe deskundigen uitgenodigd voor de vergadering.

  

Het Hersenletselteam bespreekt casuïstiek die ingediend wordt bij de coördinatoren van Hersenletsel Zeeland. Casuïstiek kan worden aangemeld bij de coördinatoren van het Hersenletselteam door zowel professionals als mensen met NAH en hun naasten. De casuïstiek wordt besproken, evt. in aanwezigheid van de vraagsteller en er wordt een advies geformuleerd. Het Hersenletselteam neemt zelf geen mensen in behandeling maar heeft een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en verwijst zo nodig door.

  

Het team komt minimaal 5x per jaar bij elkaar. Advies is gratis. 

Wilt u een vraag stellen aan het Hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinator van Hersenletsel Zeeland.