Zorg en ondersteuning na Hersenletsel

Zorg en ondersteuning

Het valt soms niet mee om de weg te vinden in het grote aanbod van zorgaanbieders. Bij wie u het beste terecht kunt hangt af van het soort begeleiding dat u zoekt en van uw woonplaats. Hieronder een opsomming van de mogelijkheden:

 

Zorg, begeleiding en behandeling

 Waarnemingsproblematiek:

U kunt bij Visio een training compensatiestrategie volgen, deze training wordt verzorgd door een ergotherapeut.

 

Wonen NAH

Woonvormen voor mensen met NAH vind je vooral bij Gors en Mitt Hem. Andere organisaties in Zeeland hebben ook afdelingen voor mensen met NAH.

 

Contact met anderen

Zie Breinkracht 

 

Werk en dagbesteding

Beweegactiviteiten

  • Zwemmen voor mensen met NAH
  • Begeleid bewegen (fitness, gymnastiek) voor mensen met NAH is mogelijk bij diverse fysiotherapie praktijken. Neem contact op met coördinator Hersenletsell
  • Meet me @ the gym : Binnenkort volgt een programma voor Zeeland. Houd deze website in de gaten!
  • NAH & Golf: De Goese Golf start in het najaar van 2018 met aangepaste golflessen voor mensen met NAH. Meer info bij info@goesegolf.nl 

Hersenz

Medio april 2018 is Gors gestart met het behandeltraject Hersenz. Dit is een traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Hersenz biedt behandelingen aan waarbij u leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen. Er is ook aandacht voor verliesverwerking. Het programma van Hersenz kan worden opgestart ná de revalidatiebehandeling.

De behandeling kan interessant zijn voor u als u of uw naaste voldoet aan de volgende kenmerken:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U wilt leren omgaan met de gevolgen van uw hersenletsel
  • U wilt uw zelfstandigheid en welzijn vergroten
  • U wilt uw leven zo goed mogelijk vormgeven, op uw eigen manier
  • U komt niet (meer) in aanmerking voor revalidatiebehandeling

Zie de website van Gors  over de start en aanmelding voor dit traject.