Wat kunt u bij uw gemeente vragen en verwachten?

U kunt WMO-ondersteuning aanvragen bij uw gemeente. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, dagbesteding of vervoer.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als u Niet Aangeboren Hersenletsel hebt, moet u voorzieningen en hulp vanuit de Wet Maatsschappelijke Ondersteuning (WMO) zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning uit de WMO. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Eerst een indicatiegesprek

Een WMO-consulent van de gemeente houdt een indicatiegesprek met u. Tijdens dat gesprek wordt bepaald óf u zorg nodig heeft en hoe veel. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mensen uit uw omgeving, zoals partners, familie of buren kunnen doen. Dat verschilt per persoon.
In het indicatiegesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met hersenletsel vaak problemen hebben met overzicht houden. 

 

Neem hulp mee naar het indicatiegesprek!

Soms weten WMO-consulenten onvoldoende van hersenletsel en de consequenties. Daarom mag u naar het gesprek uw partner, een familielid of een bekende meenemen. Het kan ook een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld een clientondersteuner van Gors. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aan loopt. Zowel voor getroffenen als voor naasten is er een online WMO-gesprekswijzer ontwikkeld. Deze kunt u doorlopen om te ontdekken welke onderwerpen u in het gesprek aan de orde wilt laten komen. Als u de vragenlijst voor getroffenen invult, krijgt u direct te zien voor welke onderwerpen dat nodig zou zijn. U kunt de ingevulde lijst en resultaten ook uitprinten. Kijk voor meer informatie op Hersenletsel.nl

 

Ondersteuning aanvragen

U kunt met de gemeente bellen en vragen naar de afdeling die over de WMO gaat. U kunt dan een afspraak maken met de WMO-consulent voor een indicatiegesprek met uw cliëntondersteuner. Zo'n gesprek is vaak ook via www.regelhulp.nl aan te vragen. Bijna alle gemeenten zijn bij Regelhulp aangesloten. 

Als u meer informatie wilt over waar u de juiste zorg kunt aanvragen verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl/zorgkompas

 

Oosterschelde regio:

Voor de openingstijden van het WMO Loket kunt u terecht op de website van uw gemeente:

  • Voor de gemeente Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal en Noord Beveland en Tholen: www.grdebevelanden.nl

Walcheren:

U kunt terecht bij de Porthos loketten in Vlissingen en Middelburg, maar u kunt ook gebruik maken van het ‘bewegende loket’ dat aan huis komt. Bel 088 7514000. W: www.porthos.nl

 

Zeeuws Vlaanderen