Zorg voor kinderen met hersenletsel

Kinderen en hersenletsel

Hersenletsel overkomt ook kinderen en jongeren . Zoals een val op het hoofd, een hersentumor of hersenvliesontsteking. Zuurstoftekort door een bijna verdrinking kan eveneens hersenletsel veroorzaken. Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd goed herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van NAH (jaren) lang verborgen blijven, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Leer- en gedragsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en ook een gevolg van hersenletsel zijn.

 


 

In de afbeelding hiernaast wordt zichtbaar hoe divers signalering van gevolgen van hoofdletsel kan plaatsvinden.  Niet alleen ouders kunnen signaleren, maar ook school, Jeugdgezondheidszorg, huisarts. Daarnaast wordt weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor diagnostiek in Zeeland.

Door op de zwarte 'i'   In het stroomdiagram te klikken komt u op de bijbehorende informatiepagina. 

 


 

 

Signalen van hersenletsel bij kinderen en jongeren

Er is ooit sprake geweest van hoofdletsel of een aandoening in de hersenen. Herkenbare symptomen:

  • Concentratieverlies
  • Vermoeidheid
  • Snel boos raken
  • Dingen moeilijk kunnen onthouden

Als u het vermoeden heeft dat er bij uw kind sprake is van hersenletsel, kunt u een signaleringslijst invullen.  Bij twijfel of vragen of hersenletsel kunt u contact opnemen met de coördinator Cisca Zuurveld. Advies en informatie van Hersenletsel Zeeland is gratis.

Klik hiernaast voor de infofolder over kinderen met hoofdletsel. 

 

 


Zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland

Kinderen met ernstig hersenletsel worden door verwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen buiten Zeeland. In Zeeland is alleen poliklinische revalidatie mogelijk bij Revant Reigerbos in Goes en Revant De Wielingen in Terneuzen. Klinische revalidatie vindt plaats in centra buiten Zeeland.

Kinderen met licht en matig hersenletsel kunnen in Zeeland behandeld en begeleid worden. Regie over de zorg voor kinderen met hersenletsel in Zeeland ligt in handen van Revant kinder- en jeugdrevalidatie. Voor revalidatie is een verwijzing van de huisarts nodig. Revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de thuisituatie is ondersteuning mogelijk vanuit Gors.

Ambulante ondersteuning met expertise NAH op school wordt gegeven vanuit Qwestor, onderdeel van Stichting de Korre.

Voor specifieke en complexe vragen is het mogelijk om via het hersenletselteam een kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Dit is mogelijk via de coördinator hersenletsel

 

Nazorg voor kinderen met (traumatisch) hersenletsel

Als uw kind traumatisch schedel/hersenletsel heeft opgelopen ontvangt u vanuit ADRZ een folder. Hierin wordt u aangeraden om uw kind aan te melden bij de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen screenen uw kind tijdens de reguliere schoolcontroles op lange termijn gevolgen. Zij verwijzen zo nodig door voor diagnostiek en behandeling.

In deze folder leest u hoe dat in zijn werk gaat. Heeft uw kind traumatisch schedel/hersenletsel op gelopen dan kunt u uw kind voor de screening op lange termijn gevolgen aanmelden.

 

Kind en hersentumor

Op de website van de Vereniging Ouders, kinderen en kanker (VOKK) vindt u informatie over allerlei zaken waar kinderen met kanker mee te maken kunnen krijgen. Daarnaast is er een handige wegwijzer en verwijsgids opgenomen die u helpt zoeken naar de juiste hulp.

Voor specifieke hulp in de regio neemt u contact op met coördinator 

 

Kind in de klas met NAH

Veel kinderen en jongeren met NAH ondervinden problemen op het gebied van leren, gedrag en/of emotie. Ze hebben begeleiding en aanpassingen nodig op school. Maar hoe doe je dat als docent of begeleider als je niet bent opgeleid in het geven van onderwijs aan leerlingen met NAH?

Heliomare heeft een factsheet over Naar School met NAH gepubliceerd. 

 

Vilans heeft hier goede schrfitelijke informatie voor ontwikkeld;

 Voor de route die een kind met NAH mogelijk kan volgen: klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting.

Professioneel omgaan met kind met NAH:

De problematiek van kinderen met hersenletsel en hun gezin is vaak zeer divers. AXON leertrajecten heeft een basiscursus ontwikkeld over de gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren, over de gezinsproblematiek en bijvoorbeeld het rouw- en verliesproces bij zowel het kind als het gezin. In het najaar van 2018 wordt deze cursus ook als open inschrijving aangeboden. Voor meer informatie klik hier. Wil je deze cursus volgen, meld je dan snel aan.

 

Meer informatie

Op de website van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vindt u meer informatie over de signalen van hersenletsel bij kinderen en jongeren en over hoe u hiermee om kunt gaan:

U kunt bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.