Mogelijke zorgpaden Kind met hoofdletsel

 

Hierboven een afbeelding  van het regionaal zorgpad voor kinderen met hoofdletsel.  Deze schematische weergave  geeft aan welke route een kind vanaf  het hoofdletselincident kan verlopen, wie verantwoordelijk is en welke professionals betrokken kunnen zijn. 

 

Klik hier voor de leeswijzer.