Gevolgen

Gevolgen van hersenletsel

 

Hersenletsel kan op veel manieren blijken. Bijvoorbeeld door een slechtere
concentratie, snel moe zijn of trager zijn. Maar ook door woede-uitbarstingen of
ongepast gedrag. Hersenletsel is een ingewikkelde aandoening die per persoon heel erg kan
verschillen en voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Alle reden om de zorg,
begeleiding en ondersteuning van mensen met hersenletsel goed te regelen en te
stroomlijnen. Op www.hersenletsel-uitleg.nl is veel informatie over prikkelovergevoeligheid te vinden.

De locatie van het hersenletsel bepaalt welke gevolgen er op lange  en korte termijn zullen zijn. Bij een herseninfarct of beroerte zie je vaak halfzijdige problemen waarbij 1 lichaamshelft is aangedaan. Bij traumatisch hersenletsel kunnen de problemen in het brein over meerdere gebieden van de hersenen verdeeld zijn. Bij zuurstofgebrek in de hersenen zijn de gevolgen wat meer diffuus over het brein verdeeld.

 

Schade in de linkerhersenhelft

 • aandoeningen,verlammingen of gevoelsstoornissen aan de rechterkant van het lichaam
 • taal- en spraakproblemen (afasie)
 • problemen met herkennen van voorwerpen (agnosie)
 • problemen met dagelijkse handelingen, routines wat  vroeger goed ging (apraxie)
 • problemen met chronologie (volgorde van tijd, oorzaak en gevolg)
 • links en rechts verwarring
 • moeite hebben in het omgaan met cijfers, getalbegrip en dus geld
 • langzaam worden
 • wat onzeker, angstig en teruggetrokken gedrag vertonen
 • kans op depressie
 • kans op wisselende stemmingen

Schade in de rechterhersenhelft

 • aandoeningen,verlammingen of gevoelsstoornissen aan de linkerkant van het lichaam.
 • verminderd gezichtsvermogen aan de linkerkant van  beide ogen. Alsof beide brillenglazen aan de linkerkant zijn afgeplakt per glas
 • niet beseffen dat de linkerzijde van het lichaam of  ruimte bestaat
 • het gevoel voor ruimte en tijd kan slecht zijn waardoor iemand diepte, vorm, kleur en afmetingen niet kan inschatten en verdwaalt.
 • vaak heeft iemand weinig inzicht in zijn eigen gedrag, problemen en beperkingen
 • minder inzicht in (‘snapt’ hij of zij niet de) sociale situaties
 • taal wordt vaak te letterlijk genomen en grapjes en achterliggende boodschappen worden niet gauw begrepen
 • moeilijk inschatten wat de ander aan emotie in de stem legt als boosheid,opluchting, verdriet, vreugde
 • het herkennen van gezichten kan slecht zijn
 • moeite met het overzien van het geheel
 • snel, impulsief gedrag en soms onaangepast gedrag
 • soms weinig rekening houden met anderen
 • zichzelf overschatten
 • niet meer weten hoe je je moet aankleden

Op langere termijn blijkt het niet zo heel veel uit te maken welke oorzaak het hersenletsel heeft. Vaak blijken dan de “Verborgen Gebreken” het grootste struikelblok voor het aanpassen aan het veranderde leven zowel voor degene met hersenletsel als zijn omgeving.