Leven met hersenletsel

Hersenletsel heeft grote gevolgen – voor degene die het is overkomen, en voor diens omgeving. Vooral de onzichtbare gevolgen ervan leveren problemen op. Het is voor anderen moeilijk voorstelbaar wat een ‘fout in de regelkamer’ voor consequenties kan hebben wanneer dat aan iemands buitenkant niet te zien is. Bovendien kan iemand met hersenletsel zelf vaak niet inschatten hoe ver de invloed van het letsel reikt. Laat staan dat goed aan anderen uitleggen.

Bij veel mensen met hersenletsel verandert het dagelijks leven ingrijpend. Sommige dingen gaan niet meer, of niet meer zo goed als vroeger. Zaken die vroeger vanzelfsprekend waren – je aankleden, koffie zetten, telefoneren – kosten ineens veel moeite of moeten opnieuw geoefend worden. Iemand moet wennen alles met één arm te doen, of vanuit een rolstoel. Dat is niet alleen lastig, maar ook pijnlijk – zowel voor degene met hersenletsel zelf als voor de mensen om hem of haar heen. Met zijn allen moet gezocht worden naar een nieuwe manier om het dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken.

Hoe verder?

Bijna iedereen met hersenletsel zal zijn of haar leven moeten aanpassen. Fysiek en psychisch. Het tempo van leven wordt misschien langzamer, hobby’s uitoefenen lukt niet meer of iemand verliest zijn of haar baan. Het kost tijd, energie en soms ook tranen om te wennen aan de nieuwe situatie. Gelukkig zijn er wel hulpmiddelen die het leven iets kunnen vergemakkelijken en zijn er instanties die ondersteunen.

De website www.hersenletsel-uitleg.nl legt alles over hersenletsel uit in 'gewone' taal. 

Partners en naasten van mensen met hersenletsel kunnen overbelast raken. De mate van (over)belasting is in kaart te brengen met de EDIZ of CSI (Caregiver Strain Index). Het gaat om eenvoudig in te vullen vragenlijsten, die door de mantelzorgers zelf kan worden ingevuld. 

 

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilligers. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden zij informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten we zorgvrijwilligers in bij hulpvragers. Meer weten? Klik hier