Gemeente en WMO zaken

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voorzieningen en hulp vanuit de Wet Maatsschappelijke Ondersteuning (WMO) moet men zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning uit de WMO. 

Met de gemeente moet een afspraak gemaakt worden voor een indicatiegesprek. Tijdens dat gesprek wordt bepaald óf men zorg nodig heeft en hoe veel. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mensen uit de omgeving, zoals partners, familie of buren kunnen doen. Dat verschilt per persoon.
In het indicatiegesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met hersenletsel vaak problemen hebben met overzicht houden.

 

Neem hulp mee naar het indicatiegesprek

Soms weten WMO-consulenten onvoldoende van hersenletsel en de consequenties. Het advies is om naar het gesprek een partner, een familielid of een bekende mee te nemen. Het kan ook een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld een clientondersteuner van Gors. Zij kunnen ondersteunen bij het gesprek. Zowel voor mensen met hersenletsel als voor naasten is er een online WMO-gesprekswijzer ontwikkeld. 

Een indicatiegesprek is vaak ook via Regelhulp aan te vragen. Bijna alle gemeenten zijn bij Regelhulp aangesloten.

Voor meer informatie over de juiste zorg: Zorgwijzer

Voor ondersteuning bij het vinden van het juiste loket.

 

Per regio:

Oosterschelde regio:

Voor de openingstijden van het WMO Loket kunt u terecht op de website van uw gemeente:

  • Voor de gemeente Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal en Noord Beveland en Tholen: GR De Bevelanden

 

Walcheren:

U kunt terecht bij de Porthos loketten in Vlissingen en Middelburg, maar u kunt ook gebruik maken van het ‘bewegende loket’ dat aan huis komt. Bel 088 7514000. 

 

Zeeuws Vlaanderen

  • Gemeente Terneuzen: AAN-Z