Financiën

 

 

Worden behandelingen door de fysiotherapeut vergoed na het oplopen van NAH?

Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Het hangt af van de eisen die uw zorgverzekeraar stelt en van uw aanvullende verzekering. Als u wilt weten hoeveel behandelingen worden vergoed, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Welke financiële veranderingen komen er kijken als je partner met hersenletsel wordt opgenomen in een verpleeghuis of beschermde woonvorm?

Als uw partner in een WLZ-instelling is opgenomen, wordt de zorg en het verblijf daar automatisch vergoed. Wel moet u hiervoor een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Ook de producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen, worden vergoed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de maaltijden, koffie, thee en fruit, verband, medische hulpmiddelen en toiletpapier. De instelling mag u hier dus geen geld voor vragen. Alleen voor extra producten en diensten waar u zelf voor kiest, zoals een dagje uit of een fles wijn, moet u wel betalen.

 

Als uw partner voor langere tijd in een verpleeghuis woont, kunt u ervoor kiezen een  AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Zolang u samen in één huis woont, krijgen u en uw partner allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van het netto minimumloon. In 2 situaties kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen:

  • uw partner woont langdurig in een verpleeghuis, of
  • uw partner woont in een instelling voor beschermd wonen.

U blijft gewoon getrouwd, maar krijgt dan beiden een AOW-pensioen van 70% van het netto minimumloon.

Het aanvragen van een AOW-pensioen voor alleenstaanden lijkt gunstig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Maar er zijn ook nadelen, zie hiervoor de website van de Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/int/nl/aow/samenwonen_scheiden/verpleeghuis/. 

 

Mijn partner wil opgenomen worden in een zorginstelling, maar er is nog geen plek voor mijn partner. Kan mijn partner tijdelijk andere zorg krijgen?

 

Dat kan, dat noemen we overbruggingszorg. U heeft 2 mogelijkheden:

 

  1. Zorg bij u thuis die past bij uw situatie. Ook dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn.
  2. Tijdelijke opname in een andere zorginstelling. Tot de instelling van uw voorkeur plek heeft.

Neem contact op met de zorginstelling bij wie uw partner op de wachtlijst staat voor opname om dit te regelen.

 

Is er een eigen bijdrage verbonden aan de zorg voor mensen met hersenletsel?

 

Bij een opname in een verpleeghuis zal er een WLZ indicatie afgegeven moeten worden (via het CIZ). U hoeft uw WLZ-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u precies moet betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Ook kan uw zorgverlener aanvullende diensten of producten aanbieden tegen betaling.

 

Mocht u meer vragen hebben over de eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis, dan kunt u terecht bij het Zorgkantoor: https://www.cz.nl/zorgkantoor/contact.

 

Als u behandeld wordt in een ziekenhuis of revalidatiekliniek, door een fysiotherapeut of psycholoog (deze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar) kunt u met vragen over een eigen bijdrage terecht bij uw zorgverzekeraar.

 

Als u begeleiding krijgt of gebruik maakt van dagopvang (dit wordt vergoed vanuit de WMO) kunt u met vragen terecht bij de gemeente waar u woont.

 

Wat is een PGB?

Een PGB is een PersoonsGebonden Budget. Hiermee regelt u zelf uw zorg. U zoekt een zorgverlener, doet uw administratie en zorgt dat uw zorgverlener wordt betaald. Om een PGB aan te vragen dient u contact op te nemen met het Zorgkantoor (https://www.cz.nl/zorgkantoor/contact).