Scholingsaanbod

Cursusaanbod via Zeeuwse Zorgschakels 

 

Vanuit Zeeuwse Zorgschakels worden cursussen NAH georganiseerd. De ene cursus betreft de jaarlijkse cursus neurorevalidatie  gegeven door Paul van Keeken, verplegingswetenschapper, verbonden aan het HAN. De andere cursus, de basiscursus NAH, wordt gegeven door NAH professionals van  Gors. De cursussen worden georganiseerd voor de ketenpartners maar ook professionals die niet aangesloten zijn bij de keten kunnen dit jaar deelnemen. 
Voor 2018 wordt opnieuw bekeken of er voldoende animo is om de cursussen opnieuw te organiseren. Ook wordt i.s.m. ketenpartners de mogelijkheden voor een verdiepingscursus NAH onderzocht.
Geinteresseerd? Stuur een mail

 

Basiscursus neurorevalidatie

Docent:

Drs. Paul van Keeken (1956) is als verplegingswetenschapper verbonden aan het HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Planning en groepsgrootte:

De cursus bestaat uit 3 hele dagen. Groep 1 op maandag, groep 2 op dinsdag. Wanneer de groepen niet vol zijn worden deze samengevoegd. Maximaal aantal deelnemers per groep is 12.

 

Basiscursus NAH (voor 2018 zit de groep inmiddels vol)

Zeeuwse Zorgschakels organiseert jaarlijks i.s.m. Gors een basiscursus NAH.  De basiscursus duurt 2 dagdelen van 4 uur. Dit jaar zal de cursus plaatsvinden in Terneuzen (locatie wordt nog bekend gemaakt)

 

Data:

Donderdag15 en 29 november van 9 tot 13 uur. 

 

Inhoud: 

Onderdelen die aan de orde komen zijn:

  • Uitleg werking van het brein
  • Oorzaken en gevolgen Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Praktijkvoorbeelden
  • Zingeving en omgaan met verlies 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Docenten:

Chris Theune, psycholoog,  gedragsdeskundige Gors , Mabel Jongkind, orthopedagoog en gedragsdeskundige Gors en  Ina Braber, consulent levensvragen Gors. 

 

Planning en groepsgrootte:

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Bij elk dagdeel zijn steeds 2 van deze 3 docenten betrokken, zij zijn alle drie zeer ervaren in de omgang met mensen met NAH. Groepsgrootte : minimaal 12 en maximaal 15 personen.

 

Locatie

Terneuzen, exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

 

Kosten

Per deelnemer € 150.  (onder voorbehoud van voldoende deelnemers). Dat is inclusief cursusmateriaal map en koffie/thee op locatie. 

 

Aanmelden en inschrijving (voor 2018 zit de groep inmiddels vol)

Verloopt via Zeeuwse Zorgschakels: hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

Aanmelden met naam, functie en organisatie, emailadres en telefoonnummer.

Inschrijving verloopt naar volgorde van aanmelding. Betalen na ontvangst factuur.

N.B. Voorlopig is alleen een eerste cursusgroep afgesproken. Mogelijk worden meer cursussen georganiseerd indien de inschrijving overtekend raakt.

 

Cursus Professioneel omgaan met kind met NAH:

De problematiek van kinderen met hersenletsel en hun gezin is vaak zeer divers. AXON leertrajecten heeft een basiscursus ontwikkeld over de gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren, over de gezinsproblematiek en bijvoorbeeld het rouw- en verliesproces bij zowel het kind als het gezin. In het najaar van 2018 wordt deze cursus ook als open inschrijving aangeboden. Voor meer informatie klik hier. Wil je deze cursus volgen, meld je dan snel aan.

 

Lesbrief NAH

Hogeschool Windesheim heeft een praktische lesbrief ontwikkeld die ook geschikt is voor niet zorgprofessionals.

Thema's die aan de orde komen zijn: 

Uitleg over ontstaan en gevolgen van hersenletsel, signalering, bejegening en nazorg. 

Gratis te downloaden van de site van Vilans.

 

Vrij toegankelijke e-learning Niet Zichtbare Beperkingen 

Graag bieden wij dankzij Sigra - Amsterdam een gratis e-learning Niet zichtbare berperkingen aan. Hierkan kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video's basiskennis opdoen over  wat 'Niet Zichtbare Beperkingen' zijn en leren hoe je hiermee in je communcatie rekening kunt houden. Het gaat daarbij om bijv. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een vorm van autisme of een licht verstandelijke beperking.

Deze module is vooral bestemd voor professionals en vrijwilligers die in de wijk werken. Bijv. vrijwilligers in buurthuizen, medewerkers sociale loketten, schuldhulpverleners en thuiszorgmedewerkers. 

De module duurt ongeveer 30 minuten en is toegankelijk via een computer, tablet en smartphone. 
Klik hier om de module te starten.

  

Hersenletselcongres 2018

Onder het thema "Elkaar vinden en verbinden" heeft het programma de volgende onderwerpen:
- kinderen met hersenletsel,
- mensen die op een laag bewust niveau functioneren,
- e-health,
- gevolgproblematiek van hersenletsel,
- ervaringsdeskundigheid en mantelzorg,
- de laatste onderzoeken.
Klik hier voor het programma.

 

Het HersenletselCongres vindt plaats op 
maandag 5 november 2018
in congrescentrum ReeHorst te Ede.
Vóór 15 augustus aanmelden geeft een vroegboekkorting van € 25,-.  klik