Landelijk loket voor alle vragen over hersenletsel

Zeeland is aangesloten bij Breinlijn, het gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel. Een hersenletsel deskundige in jouw regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning. Toegang tot Breinlijn:

Binnen 2 werkdagen wordt er contact met je opgenomen.
Klik hier voor meer informatie over Breinlijn. Voor meer informatie over hersenletsel en het lerende netwerk lees  onderstaand.

Het netwerk Hersenletsel

Het netwerk Hersenletsel Zeeland wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door Zeeuwse Zorgschakels. We stimuleren samenwerking en kennisontwikkeling tussen, door en met Zeeuwse experts,  zorgaanbieders en mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers. De klantreis van mensen met hersenletsel en hun naasten staat daarbij centraal. Dat doen we op verschillende manieren:

  1. We bieden toegang tot hulp en gespecialiseerde kennis via deelname aan Breinlijn.
  2. Vanuit ons netwerk participeren we in landelijke initiatieven zoals het CVA Netwerk.
  3. Regionaal initiëren en stimuleren we kennisuitwisseling en ontwikkeling via de organisatie van bijeenkomsten, deelname in projecten en adviseren bij beleid.

Doel is om mensen met hersenletsel optimaal deel te laten nemen aan de maatschappij (participatie). Mensen met hersenletsel en hun naasten moeten kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding zolang dit nodig is. Het Netwerk heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van alle aangesloten partners.

Hersenletsel experts: multidisciplinaire samenwerking online en offline

De hersenletseldeskundigen van Breinlijn vormen de eerste opvang voor vragen. Zij staan in contact met een regionaal Hersenletselteam dat bestaat uit experts  met diverse achtergrond zoals een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog en een maatschappelijk werkende. Zij werken veelal bij  Zeeuwse zorgorganisaties. Deze experts komen periodiek bijeen om kennis te delen, cases te bespreken en om van en met elkaar te leren over ontwikkelingen.In dit overleg evalueren zij ook de resultaten van Breinlijn Zeeland.

Casuïstiek kan ook worden besproken in aanwezigheid van de vraagsteller.  De hersenletseldeskundigen van Breinlijn en de experts nemen via deze weg niet zelf mensen in behandeling maar zij geven wel een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en kunnen zo nodig doorverwijzen. Voor vragen over deelname aan het expertteam hersenletsel Zeeland  kunt contact opnemen met de coördinator van het Netwerk Hersenletsel.

Kinderen en hersenletsel

Hersenletsel overkomt ook kinderen en jongeren. Een val op het hoofd, een hersentumor of hersenvliesontsteking, maar ook zuurstoftekort door een bijna verdrinking kunnen hersenletsel veroorzaken. Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd goed herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van Niet aangeboren hersenletsel (NAH) lang, soms jaren lang, verborgen blijven, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Leer- en gedragsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en ook een gevolg van hersenletsel zijn.

Als u het vermoeden heeft dat er bij uw kind sprake is van hersenletsel, kunt u een signaleringslijst invullen. Er is ook een overzichtelijke signaleringskaart van Vilans die u kunt gebruiken. Heeft u specifieke of complexe vragen, dan is het mogelijk om een kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Dit is mogelijk via de coördinator hersenletsel of u kunt contact opnemen met Breinlijn.

Behandeling en revalidatie
Kinderen met ernstig hersenletsel worden vaak doorverwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen en/of revalidatie buiten Zeeland. In Zeeland is wel poliklinische revalidatie mogelijk bij Revant Reigerbos in Goes en Revant De Wielingen in Terneuzen. Voor revalidatie is een verwijzing van de huisarts nodig.

Kosten

Aan het inschakelen van de coördinator hersenletsel of Breinlijn zijn geen kosten verbonden. Bij eventuele doorverwijzingen gelden de reguliere kosten die onder andere afhankelijk zijn van uw zorgverzekering.

Meer informatie over hersenletsel