CVA zorg

U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In Zeeland werken verschillende zorginstellingen met elkaar samen om mensen die een beroerte hebben gehad op het juiste moment de juiste zorg te verlenen. Samen vormen deze zorginstellingen de CVA-keten. Hier leest u hoe de zorg binnen deze CVA-keten georganiseerd is.

Wat is een CVA?
De afkorting ‘CVA’ betekent ‘Cerebro Vasculair Accident’. Of in gewoon Nederlands: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Vaak spreekt men ook wel van een beroerte of een attaque. Welke naam ook wordt gebruikt, in medische zin gaat het meestal om één van de volgende twee gebeurtenissen:

 

  • Een herseninfarct, waarbij een bloedvat in de hersenen door een bloedpropje verstopt is geraakt.
  • Een hersenbloeding, waarbij een bloedvat is gebarsten.


Bij beide vormen van een CVA treedt beschadiging van delen van de hersenen op.
Een CVA kan ingrijpende gevolgen hebben. Welke gevolgen optreden en in welke mate is onder meer afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is.

Transmurale CVA-ketenzorg
De zorgverlening aan een CVA-patiënt is transmuraal. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen. Door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. Daarbij wordt het behandelbeleid binnen de verschillende instellingen nauw op elkaar afgestemd.

De instellingen die een keten vormen voor de zorg rond de CVA-patiënt kunt u vinden onder Schakels.

 

 

Alle informatie over CVA-zorg is afkomstig van Neurologie Zeeland, voor meer informatie kunt u hier terecht maar ook op www.hartstichting.nl en www.cva-zeeland.nl. Voor meer informatie over de samenwerkende organisaties binnen de CVA-keten, kunt u terecht bij de CVA-verpleegkundige.