Schakels

in

Gors

Gors biedt in Zeeland op diverse locaties en aan huis zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten en vrijetijdsbestedingen.

 

E-mailadres: clientenbureau@gors.nl

Adresgegevens:

Stationspark 24, 4462 DZ, Goes

Ouderenzorg en psychiatrie

Bij Emergis kunt u terecht voor ouderenzorg in verschillende vormen. Er is ambulante behandeling, psychiatrische zorg thuis, dagbehandeling, dagbesteding of opname in de kliniek.

Adresgegevens:

Oostmolenweg 101, 4481 PM, Kloetinge

Revant

Revant biedt medisch specialistische revalidatiebehandelingen aan kinderen en volwassenen. Revant biedt deze behandeling al jaren aan in Zeeland, voorheen onder de naam RGZ en sinds 2011 onder de naam van Revant.


De behandelingen die Revant biedt zijn talrijk en divers. Klinisch en poliklinisch. U wordt geholpen bij beperkingen die veroorzaakt worden door chronische ziekte, een verkeersongeluk, een beroerte, reuma, een dwarslaesie, hart- of longaandoeningen, chronische pijn, enzovoorts. Elke behandeling wordt afgestemd op úw vraag en op úw specifieke situatie. Met de behandelingen wil Revant bereiken dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Bijvoorbeeld op uw werk of in relaties. Op die manier kunt u de kwaliteit van uw leven weer opbouwen.

In Zeeland bevinden zich drie locaties, allen bereikbaar via één centraal nummer: 0113 - 23 62 36

Revant De Wielingen
Vlietstraat 8
4535 HA Terneuzen

Revant Lindenhof
's-Gravenpolderseweg 114a
4462 RA Goes

 

Revant Reigerbos
Schubertlaan 21
4462 KA Goes

 

Algemeen e-mailadres: info@revant.nl

Adresgegevens:

's-Gravenpoldersweg 114a, 4462 RA, Goes

Cedrah (Stichting zorgverlening)

Cedrah biedt wonen, zorg en welzijn aan mensen met een hulpvraag binnen de reformatorische identiteit en op grond van de Bijbelse principes.

De nieuwe stichting biedt zorg vanuit 7 locaties en huisvesting vanuit 4 locaties. Op alle locaties wordt samengewerkt met lokale partners. Vanuit de zorgcentra biedt Cedrah behalve verzorging en verpleging ook kleinschalige zorg aan cliënten met dementie, thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagverzorging op locatie en thuis. De stichting biedt intramurale zorg aan circa 440 cliënten. Daarnaast verhuurt de nieuwe stichting ongeveer 580 aanleun- en seniorenwoningen

Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: www.cedrah.nl

 

Binnen Zeeland bevinden zich drie locaties.

Zorgcentrum Eben-Haëzer 
Briandlaan 2 
4334 GP Middelburg 
0118 - 67 66 00 
ebenhaezer@cedrah.nl

Zorgcentrum Rehoboth 
Bergweg 1 
4461 LX Goes 
0113 - 22 45 00 
rehobothgoes@cedrah.nl

Kleinschalig Wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ  Nieuwerkerk
Algemeen nummer: 0111 - 46 01 20
Voor het aanmelden van cliënten: 0118-67 66 78
E-mail: hebron@cedrah.nl  

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Cleijenborch (Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland)

Onder de naam ‘Cleijenborch’ wordt er zorg geleverd in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Bovendien biedt Cleijenborch zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg, alarmering en Tafeltje Dekje op heel Noord-Beveland.

 

Het doel is het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op uw eigen leven, zodat u uw leven op de door u gewenste wijze kunt voortzetten. Cleijenborch streeft naar een klantgerichte benadering en behandeling: uw mogelijkheden, wensen en behoeften vormen hiervoor te allen tijde het uitgangspunt.

Cleijenborch staat voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin u als cliënt centraal staat. Dit betekent dat u maximale invloed heeft op uw eigen leven en de zorg en ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Er wordt vraaggericht gewerkt met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams.

Familie en mantelzorg worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. U en uw familie weten waar u op kunt rekenen op basis van heldere afspraken die met elkaar gemaakt worden. Cleijenborch gaat de relatie met u aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid. De werkzaamheden worden verricht op algemene grondslag en er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

 

Algemeen e-mailadres: info@cleijenborch.nl

Adresgegevens:

Dokter Maasstraat 4, 4486 BW, Colijnsplaat

Cederhof

Cederhof levert een groot aantal diensten, waaronder: ouderenzorg, tijdelijke opname en dagverzorging. Ook worden er cursussen gegeven, hebben ze een Grand Culinair Cafe en organiseren ze vele activiteiten.

Misschien kent u Cederhof nog wel als Stichting Ouderenzorg Kapelle. De stichting bestond uit drie dochterondernemingen. Er is besloten om van deze dochterondernemingen één organisatie te maken om zo de inwoners van Kapelle de beste zorg te kunnen bieden. Daarom heet de organisatie nu Cederhof. De organisatie bestaat uit drie diensten: wonen, welzijn en zorg. 

 

Cederhof Welzijn

Cederhof is er voor alle inwoners van de Gemeente Kapelle. Jong en oud, kunnen er terecht. Er worden praktische hulp en activiteiten geboden aan de inwoners van de gemeente Kapelle, mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Dit alles met behulp van zo’n 200 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners in de gemeente.

 

Cederhof Welzijn wil dicht bij mensen staan, verbindingen maken en waar nodig op een persoonlijke manier ondersteuning bieden. Cederhof welzijn heeft zelf diverse diensten, maar ook een coördinerende rol richting vrijwilligers- en professionele organisaties die actief zijn in de gemeente Kapelle. De medewerkers en vrijwilligers zullen samen met u zoeken naar uw oplossingen voor uw vraag of probleem. Deze vragen kunnen zeer verschillend zijn, net als de oplossingen die samen worden gevonden.  

 

Cederhof Zorg

Cederhof zorg is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum waar zowel verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg alsook thuiszorg wordt geboden.

 

Cederhof Wonen

Cederhof wonen verhuurt in de gemeente Kapelle 136 senioren zorgwoningen en 14 luxe serviceappartementen. Zo kunt u zelfstandig blijven wonen met de zorg die u nodig heeft.

 

Algemeen e-mailadres: info@cederhof.eu

Adresgegevens:

Cederlaan 9, 4421 BZ, Kapelle

SVRZ

Passende zorg in de buurt

SVRZ biedt zorg in Zeeland. Vanuit acht zorgcentra en talloze kleinschalige woningen in de wijk of het dorp. Aan mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. 2700 medewerkers zorgen voor kwalitatief, goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënten. Zij staan centraal.

 
SVRZ biedt zorg thuis, buitenshuis, een tijdelijk verblijf en woningen voor een vast verblijf. Er zijn verstigingen en zorginstellingen in de regio's Walcheren, de Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Voor het volledige zorgaanbod van SVRZ verwijzen wij u door naar de website www.svrz.nl

 

E-mailadres: servicecentrum@svrz.nl

Adresgegevens:

Koudekerkseweg 143, 4335 SM, Middelburg

Allévo

Allévo is een zorgorganisatie met een breed zorgaanbod, waaronder thuiszorg, dieetadvisering en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Allévo is werkzaam in de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Thuiszorg kunt u nodig hebben voor een korte periode, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Maar ook voor langere periode bij chronische ziekte, bij het ouder worden of in de laatste levensfase. Er kan veel thuis: van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, tot medische handelingen en nachtzorg.

 

Hollandiaplein 1
4460 AB Goes

0113 249 111
info@allevo.nl

 

 

Verpleeghuis Cornelia

Cornelia Allévo is een verpleeghuis in Zierikzee waar mensen  wonen en revalideren. Behandeling en begeleiding van de clienten staat daarbij voorop. In Cornelia Allévo wonen mensen met lichamelijk functieverlies, dementerenden en mensen met een gerontopsychiatrische achtergrond. Daarnaast is er een aparte afdeling waar mensen tijdelijk verblijven om te revalideren en dagbehandeling. Bij dagbehandeling komen mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen overdag naar het verpleeghuis voor een behandel- en activeringsprogramma.

 

Emil Sandströmweg 2
4301 NW Zierikzee

0111 439 980
cornelia@allevo.nl

 


Borrendamme wonen met zorg

Borrendamme Allévo in Zierikzee heeft de overstap gemaakt van traditioneel zorgcentrum naar wonen met zorg. In groepswoningen wordt door steeds 6 bewoners een gezamenlijke huishouding gevoerd met 24 uur zorg en begeleiding. Alle bewoners beschikken over een eigen zit-/slaapkamer met badkamer. Daarnaast zijn er 3-kamer huurappartementen waar men zorg en ondersteuning kan krijgen wanneer dat nodig is. Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging Borrendamme op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Borrendamme 6
4301 VD Zierikzee

0111 418 100
duinoord@allevo.nl

 

 

Zorgcentrum Duinoord

Duinoord Allévo in Burgh-Haamstede is een traditioneel zorgcentrum, maar staat aan de vooravond van de omvorming naar wonen met zorg. Met de nieuwbouw van Duinoord wordt een moderne woonomgeving met zorg gecreëerd, die zal bestaan uit groepswoningen en zelfstandige huurappartementen.

Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging Duinoord op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Kloosterweg 18
4328 GB  Burgh-Haamstede

0111 657 657
duinoord@allevo.nl

 

 

Zorgcentrum In ’t Opper

In ’t Opper Allévo (2005) is een traditioneel zorgcentrum in Bruinisse met ruime appartementen. In het zorgcentrum zijn een aantal appartementen gereserveerd voor mensen met dementie. Zij kunnen overdag verblijven in een gezamenlijke huiskamer waar activiteiten plaatsvinden en gegeten wordt.

Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging In ‘t Opper op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Dr. De Kockstraat 13
4311 EK  Bruinisse

0111 481 610
receptie.intopper@allevo.nl

Adresgegevens:

Hollandia plein 1, 4460 AB, Goes

Zorggroep Ter Weel

Zorggroep Ter Weel verleent service op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op Zuid-Beveland zijn er zeven locaties te vinden.

Ter Weel Goes
Joannaplantsoen 1
4462 AV Goes
0113 - 65 40 0

Gasthuis
Kievitlaan 64
4461 RB Goes
0113 - 65 43 50

Randhof
's Heer Elsdorpweg 18
4461 WL Goes
0113 - 22 35 30

Maria-Oord
Eendracht 1
4417 CA Hansweert
0113 - 38 29 10

Ter Weel Krabbendijke
Willem Kosterlaan 1
4413 CP Krabbendijke
0113 - 50 32 40

Hof Crunighe
Langeviele 41
4416 CE Kruiningen
0900 - 22 44 880

Moerzicht
Moerplein 73
4401 HZ Yerseke
0113 - 22 47 00

 

Algemeen e-mailadres: info@terweel.nl

 

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Zorgstroom

Zorgstroom staat naast mensen die hulp nodig hebben. Zo levert Zorgstroom een groot aantal diensten. Van huishoudelijke zorg tot zorg in het hospice. Van maaltijden tot verpleeghuiszorg. Zorgstroom werkt op heel Walcheren en is dus ook letterlijk heel dichtbij. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!

 

Algemeen e-mailadres: info@zorgstroom.nl

Adresgegevens:

Breestraat 15, 4331 TS, Middelburg

WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen)

Bij WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen) kunt u met een gerust hart aankloppen voor professionele thuiszorg op Walcheren, een veilige en gastvrije woonomgeving, maar ook voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, tijdelijk verblijf, revalidatie en maaltijden bezorgd aan huis.

 

Met een team van ruim 1200 gedreven medewerkers en 700 enthousiaste vrijwilligers proberen wij u die zorg en diensten te leveren, die u prettig vindt.

 

Algemeen e-mailadres: info@wvozorg.nl

Adresgegevens:

Vredehoflaan 370, 4380 AJ, Vlissingen

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Het Admiraal de Ruyter heeft vier verschillende locaties.

'S-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes
0113 - 23 40 00

Koudekerkseweg 88
4382 EE Vlissingen
0118 - 42 50 00

Koning Gustaafweg 2
4301 NP Zierikzee
0111 - 43 00 00

Noordbolwerk 35
4331 SH Middelburg
0118 - 67 27 10

 

Algemeen e-mailadres: info@adrz.nl

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties