Scholingsaanbod

Cursusaanbod via Zeeuwse Zorgschakels Najaar 2017

 

Vanuit Zeeuwse Zorgschakels worden dit najaar wederom 2 cursussen georganiseerd. De ene cursus betreft de jaarlijkse cursus neurorevalidatie  gegeven door Paul van Keeken, verplegingswetenschapper, verbonden aan het HAN. De andere cursus, de basiscursus NAH, wordt gegeven door NAH professionals van  Gors. De cursussen worden georganiseerd voor de ketenpartners maar ook professionals die niet aangesloten zijn bij de keten kunnen dit jaar deelnemen. Hieronder volgen per cursus de gegevens.

 

 

Vrij toegankelijke e-learning Niet Zichtbare Beperkingen 

Graag bieden wij dankzij Sigra - Amsterdam een gratis e-learning Niet zichtbare berperkingen aan. Hierkan kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video's basiskennis opdoen over  wat 'Niet Zichtbare Beperkingen' zijn en leren hoe je hiermee in je communcatie rekening kunt houden. Het gaat daarbij om bijv. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een vorm van autisme of een licht verstandelijke beperking.

Deze module is vooral bestemd voor professionals en vrijwilligers die in de wijk werken. Bijv. vrijwilligers in buurthuizen, medewerkers sociale loketten, schuldhulpverleners en thuiszorgmedewerkers. 

De module duur ongeveer 30 minuten en is toeganeklijk op een computer, tablet en smartphone. 
Klik hier om de module te starten.

 

Basiscursus neurorevalidatie

Docent:

Drs. Paul van Keeken (1956) is als verplegingswetenschapper verbonden aan het HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Planning en groepsgrootte:

De cursus bestaat uit 3 hele dagen. Groep 1 op maandag, groep 2 op dinsdag. Wanneer de groepen niet vol zijn worden deze samengevoegd. Maximaal aantal deelnemers per groep is 12.

 

De volgende data zijn beschikbaar:

Groep 1: Maandag 23 oktober; 30 oktober; 6 november

Groep 2: Dinsdag 24 oktober, 31 oktober en 7 november. (gaat alleen door als er voldoende belangstelling is)

 

Locatie:

´t Gasthuis, Noordpoortplein 2 in Middelburg. Aanmelden kan tot 30 augustus 2017.

 

Inschrijving:

De cursus zit inmiddels vol. U kunt zich niet meer inschrijven. Bij voldoende belangstelling wordt er in 2018 opnieuw scholing georganiseerd. Meldt u aan via hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

 

Kosten :

580 euro per persoon (onder voorbehoud van voldoende deelnemers). Dit is inclusief lunch, koffie en thee. 

 

 

Basiscursus NAH

 

Inhoud: 

Onderdelen die aan de orde komen zijn:

  • Uitleg werking van het brein
  • Oorzaken en gevolgen Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Praktijkvoorbeelden
  • Zingeving en omgaan met verlies 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Docenten:

Chris Theune, psycholoog, werkzaam bij Gors als gedragsdeskundige, Mabel Jongkind, orthopedagoog, werkzaam bij Gors als gedragsdeskundige en Ina Braber, consulent levensvragen. Allen werkzaam bij Gors met specifieke ervaring in NAH

 

Planning en groepsgrootte:

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Bij elk dagdeel zijn steeds 2 van deze 3 docenten betrokken, zij zijn alle drie zeer ervaren in de omgang met mensen met NAH. Groepsgrootte : minimaal 12 en maximaal 15 personen.

 

De volgende data zijn beschikbaar:

Dagdeel 1 : 12 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur

Dagdeel 2 : 26 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur

 

Voorlopig is alleen een eerste cursusgroep afgesproken.

 

Mogelijk worden meer cursussen gevraagd indien de inschrijving overtekend raakt.

 

Locatie:

Gors centraal kantoor, Stationspark 24 in Goes

 

Inschrijving:

De cursus zit inmiddels vol. U kunt zich niet meer inschrijven. Bij voldoende belangstelling wordt er in 2018 opnieuw scholing georganiseerd. Meldt u aan via hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl 

 

Kosten :

195 euro per persoon (onder voorbehoud van voldoende deelnemers). Dat is inclusief cursusmap als naslagwerk, het boekje NAHder belicht en koffie/thee op locatie.