Agenda

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST

'TPV EN SONDEVOEDING - DOODNORMAAL IN DE PALLIATIEVE FASE?' 
 
Komt u in de palliatieve fase van patiënten in aanraking met spanningsvelden rondom TPV en sondevoeding? Herkent u de ethische dilemma's die hierbij een rol spelen, of de druk die vanuit patiënten en/of naasten wordt uitgeoefend? Herkent u één van de volgende vraagstukken: 

- wie heeft welke verantwoordelijkheid?
- wat wordt besproken en overgedragen?
- wat is daadwerkelijk bekend bij patiënt en naaste?
- welke motivaties spelen bij patiënt en/of naaste om TPV te willen starten?
- is patiënt echt gebaat bij TPV / sondevoeding?
- hoe om te gaan met toenemende veeleisendheid van patiënten / naasten?
 
Praktische gegevens: 

Datum: woensdag 10 oktober 2018
Inloop: 17:30 (inloop met warme maaltijd)
Start inhoudelijk programma: van 18:30 - 21:15 uur
Sprekers: een ervaringsdeskundigeEllen Janssens-van Vliet (internist-oncoloog en kaderarts palliatieve zorg) en Jeannette van den Beukel (geestelijk verzorger)
LocatieDe Stenge in Heinkenszand
Kosten: deelname is gratis, maximaal 100 deelnemers
Accreditatie: wordt aangevraagd voor 3 punten voor het V&VN register en voor artsen (huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde)

Inschrijven kan HIER

N.B. In verband met het maximum aantal deelnemers is deelname zonder inschrijving niet mogelijk. Op het inschrijfformulier vragen we u tevens om aan te geven of u wel of niet gebruik van de warme maaltijd wilt maken.  
 
Ter illustratie een casus: 

Afgelopen week namen wij een cliënt in zorg met een voedingsinfuus. Terminaal, maar on de kwaliteit van leven te borgen, zo vertelde echtgenote, werd hij met totale parenterale voeding (TPV) naar huis ontslagen. Bij het tweede bezoek aan dhr. troffen we een niet-aanspreekbare cliënt aan. We vroegen ons af welke kwaliteit van leven er voor cliënt nog was, welke informatie over TPV bij de naaste bekend was, en of het ethisch verantwoord is om deze therapie te continueren. Ik belde naar de oncoloog. 

- verpleegkundige technisch thuiszorgteam - 

Mijn patiënt was medisch uitbehandeld en ging met ontslag naar huis, om daar naar zijn eigen wens zijn laatste korte tijd door te brengen en te kunnen sterven. Een overdracht, inclusief TPV zodat hij hopelijk de verjaardag van zijn kleinkind nog kon meemaken, ging mee naar de huisarts en het thuiszorgteam. Tot mijn verbazing werd ik gebeld door de verpleegkundige van het technisch thuiszorgteam met de vraag of TPV bij deze meneer nog wel passend was. Ik was tenslotte de hoofdbehandelaar (?). Ik dacht dat dat de huisarts was nu dhr. thuis verbleef. 
- oncoloog - 
 
Voor vragen over deze themabijeenkomst of andere zaken met betrekking tot het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, kunt u contact opnemen met: 

Patricia van Marion-Slootmans, netwerkcoördinator
tel. 06-20092968 
pvanmarion@zeeuwsezorgschakels.nl  

Voor consultvragen is ons team 24/7 bereikbaar op tel. 0118 - 782 560

853432b1-c6b3-4d24-8374-d3b5533c4a6e.jpg
Terug naar overzicht