Dementie Netwetwerk Nederland

Op 2 augustus a.s. vindt de oprichting plaats van stichting Dementie Netwerk Nederland.

 

Er bestaan in Nederland zo’n 70 netwerken of ketens dementie. Deze verbinden al jaren vele organisaties met elkaar om regionale dementiezorg en ondersteuning te verbeteren. Casemanagers dementie vervullen daarin een belangrijke rol. Goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten en/of mantelzorgers is een aandachtsgebied voor velen in Nederland. De verwachte toename van mensen met dementie maakt samenwerking en afstemming van inzichten noodzakelijk.

 

De coördinatoren van deze regionale dementienetwerken willen daadkracht, maatwerk in de regio’s  en zichtbaarheid vergroten in het dementielandschap van Nederland. Zij hebben daarom besloten zich krachtiger te organiseren en de “stichting Dementie Netwerk Nederland (DNN)“ op te richten.

Vanuit de overtuiging dat ketenzorg (samenwerking en samenhang) noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en efficiency, wil DNN regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. De bundeling van krachten is gericht op het versterken van en eenduidigheid in de regionale ketens en in het casemanagement dementie, rekening houdend met de lokale geschiedenis en situatie.

 

Dementie Netwerk Nederland wil:

  1. Samen met de regionale netwerken bereiken van optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie (praktijkontwikkeling);
  2. Meer eenduidigheid in regionale samenwerking in ketens en in casemanagement dementie (veldordening);
  3. Door gebundelde krachten een sterke positie in het landelijke veld en kritisch meedenken in beleidsontwikkeling,  gericht op adequate, haalbare en financieel verantwoorde zorg (beleidsbeinvloeding).

 


 

Terug naar overzicht