Bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

De heer J. de Graaf, voorzitter – namens WVO Zorg
De heer R. Leijnse, penningmeester – namens Zorgstroom
Mevrouw I. Dekker, secretaris / vice-voorzitter – namens Allévo
Mevrouw G. Davits, lid – namens Stichting Voor Regionale Zorgverlening

Mevrouw J. Kleinepier, lid – namens Iriz Thuiszorg en namens alle kleinere zorgaanbieders

De heer E. van Russen Groen, lid – namens Walcherse Huisartsen Coöperatie

De heer J. Bergen, lid – namens het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Mevrouw K. Smit, lid - namens Gors

De heer P. van der Maas, lid - namens Zorggroep ZorgSaam

 

De dagelijkse leiding is in handen van mevrouw M. van Werkhoven, directeur.


Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit alle participanten:

Stichting WVO Zorg
Stichting Zorgstroom
Stichting Allévo
Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Cederhof
Stichting Lelie Zorggroep - Curadomi
Stichting Zorggroep Ter Weel
Cedrah
De Schutse
RST Zorgverleners
Iriz Thuiszorg
Emergis
Gors
Ouderenzorg Noord-Beveland (Cleijenborch)
Stichting Revant
Peris Scaldis
Eilandzorg Schouwen-Duiveland
Van Loo & Veerhoek Paramadedische & Revalidatiecentra
Arduin
Stichting Tragelzorg
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Ouderenzorg Kanaalzone (SOKA)
Zeeuwse Gronden
Stichting Warmande