Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland

Het beoogde eindresultaat van het platform Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland, is een door alle partijen gedragen overeenkomst voor alle zorgaanbieders (aangesloten bij de Stichting Zeeuwse Zorgschakels), apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen, ADRZ en Emergis betreffende medicatieveiligheid, geldend voor de regio Midden en Noord Zeeland.

 

Samenwerkingsafspraken

Tijdens een themabijeenkomst op 2 december 2014, zijn door alle betrokken partijen de samenwerkingsafspraken getekend. Op deze bijeenkomst is ook een aftrap gemaakt naar de implementatie van de afspraken.

 

De samenwerkingsafspraken vindt u hier.

 

Publiekscampagne

Met financiële ondersteuning van zorgverzekeraars CZ en VGZ vindt er in voorjaar van 2015 een publiekscampagne plaats over medicatieveiligheid. Alle betrokken partijen benaderen de patiënt op dezelfde wijze over het gebruik van het actueel medicatieoverzicht. Via de lokale en sociale media wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van het actueel medicatie overzicht.

 

Betrokken partijen

Het eindresultaat wordt bereikt met deelname van: Stichting Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland, Zorgaanbieders, Huisartsenkring Zeeland en in het bijzonder daarbinnen de apotheekhoudende huisartsen, Apothekers Midden en Noord Zeeland, Scheldezoom Farmacie, Apotheek Admiraal de Ruyterziekenhuis, Emergis, Huisartsenpost Zeeland, LHV-bureau ZuidWest en Robuust.